eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/103 20171123 23.11.2017 Inngående brev Kartlegging - Etikkarbeid i kommunesektoren KS
Ingen tilgang 20171123 23.11.2017 Inngående brev Forespørsel om utførelse av arbeid Aage Nesbø
2015/8593 20171123 23.11.2017 Inngående brev Inbjudan till enkätundersökning från Jyväskylä universitet Marianne Kölhi
2014/11640 20171123 23.11.2017 Utgående brev Kystpilegrimsleia - Anmoding om utbetaling av tilskott kr 500 000 Utfyllande kommentarar RIKSANTIKVAREN
2014/673 20171123 23.11.2017 Inngående brev Førespurnad om overføring av midlar Kvam Kommune - Nedkvitne, Jon
2016/9294 20171123 23.11.2017 Utgående brev Bryggen i Bergen - Utbetaling av tilskot RIKSANTIKVAREN
2017/3690 20171123 23.11.2017 Inngående brev Innspill til kulturmelding Festspillerene i Bergen v/ Trude Claussen
2017/15222 20171123 23.11.2017 Inngående brev Sjøtroll Havbruk AS 929363833 - Søknad til behandling vedr auka maksimal tillaten biomasse på lokalitet 11492 Storevikholmen i Fitjar kommune - uttale Fiskeridirektoratet
2017/52 20171123 23.11.2017 Inngående brev Krav om refusjon av utgifter Eva-Lill Espenes
2017/52 20171123 23.11.2017 Inngående brev Krav om refusjon av utgifter Wenche Ringereide
2017/4411 20171123 23.11.2017 Utgående brev Administrasjonens innstilling til budsjett 2018 - reiseliv BERGEN REISELIVSLAG
2017/3544 20171123 23.11.2017 Utgående brev Kulturminnefagleg uttale i klagesak -Herdlevær - gnr 46 bnr 11 - Øygarden kommune - Frådeling av bustadtomt - Dispensasjon FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE m.fl.
2017/13387 20171123 23.11.2017 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjon - fråfall i vidaregåande opplæring Deloitte AS
2017/103 20171123 23.11.2017 Inngående brev Påminnelse- Invitasjon til Samarbeidsforum for Innovasjon Norge 27 nov. 2017 på Radisson Blu Gardermoen INNOVASJON NORGE
2017/4193 20171123 23.11.2017 Utgående brev Søknad om fortsatt støtte til samarbeid i " Ungdomskontoret " mellom Sund kommune og Sotra vidaregåande skule skuleåret 2017 /2018 Sotra vidaregåande skule
2017/17148 20171123 23.11.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - dataelektonikar EXSO AS
2017/58 20171123 23.11.2017 Utgående brev Kopi *****
2017/16356 20171123 23.11.2017 Utgående brev Svar på brev datert 12.10.17 vedk. rusforebyggande arbeid Sølvi Vatnøy
2017/17086 20171123 23.11.2017 Inngående brev /doc/innsending/soker/prosjektnavn *****
2017/17170 20171123 23.11.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak, gnr 123 bnr 30, Lyderhorn BERGEN KOMMUNE
2017/17173 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 27 - H-2-2 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/17154 20171123 23.11.2017 Inngående brev Festekontrakt - gnr 114 bnr 1 - Sunndal kommune STATENS KARTVERK
2017/17171 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 29 - H-2-2 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2014/18315 20171123 23.11.2017 Inngående brev Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter. Det kongelige samferdselseptartement
2014/16074 20171123 23.11.2017 Internt notat uten oppfølging Søknad om godkjenning som lærebedrift i Sveisefaget Trond-Harald Alvær
2014/21293 20171123 23.11.2017 Utgående brev Vedtak om dispensasjon etter kulturminnelova § 15a - mellombels skillevegg - brannsikringstiltak - Repslageriet på Fjøsanger gnr 159 bnr 52 - Askeladden ID 87179 - 1 - Bergen kommune *****
2015/5869 20171123 23.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til lokalt trafikksikringsarrangement - Aktive elevar - tryggere skuleveg KVINNHERAD KOMMUNE
2017/61 20171123 23.11.2017 Utgående brev Kopi av kompetansebevis Jan Erik Græe
2017/17153 20171123 23.11.2017 Inngående brev Gnr 4 bnr 178 - eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning / kjøp av eigedom SUND KOMMUNE
2017/17168 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 31 H-1-1 - - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/17168 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 31 - H-2-1 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/17168 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 31 H-1-2 - - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/17132 20171123 23.11.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift i Tømrerfaget Skintveit Bygg AS
2017/17165 20171123 23.11.2017 Inngående brev Gnr 2 bnr 110 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning / kjøp av fast eigedom SUND KOMMUNE
2017/17175 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 25- H-1-2- Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/17175 20171123 23.11.2017 Inngående brev Varsel om feiing - Fløenbakken 25- H-2-1- Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning - - nye sommarruter i fjellområde mellom Kleivane- Maurset og leirhalsen SYSENDALEN HYTTEVELFORBUND
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- - vidaresatsning av turløyper i kommunen OS KOMMUNE
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- Merking Stord/Fitjar STORD KOMMUNE
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilsagn Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- stølstrim ULVIK TURLAG
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- skilting av rundløype i Fitjar sentrum FITJAR KOMMUNE
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet- 2017 -- ekstrautlysning -- Informasjonssentraler - friluftsliv FUSA KOMMUNE
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- turstiar i Ålvik - 2017 - Tur stiar i Ålvik - Kvam KVAM NÆRINGSRÅD
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Førespurnad om konkretisering av spelemiddelføresegnene - tilskot til skilting og merking KULTURDEPARTEMENTET
2017/736 20171123 23.11.2017 Utgående brev Tilskot til Turskiltprosjektet 2017 -- ekstrautlysning -- Turkort for populære turområder BERGEN OG HORDALAND TURLAG
2017/16647 20171123 23.11.2017 Utgående brev ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171123 23.11.2017 Internt notat 20176/6830 -Solnutane - Reime - gnr 143 bnr 1, 2,3 m.fl. - detaljreguleringsplan - Voss kommune - merknader? Else-Marie Brobakke Aarø m.fl.
2017/4 20171123 23.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - gnr 208 bnr 350 - Ulset - Bergen kommune MULTICONSULT NORGE AS
2017/4 20171123 23.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - gnr 165 bnr 265 - Bergen kommune YOGENDRAN AS
2017/4 20171123 23.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - gnr 106 bnr 18 - Hjellestad - Bergen kommune BERGENS SEILFORENING
Versjon:5.2.2