eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/13401 20180817 17.08.2018 Inngående brev Oversending til handsaming - Klage på avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel for ny enebolig på gnr. 59 bnr. 13 - Fjell kommune Statens Vegvesen
2018/13391 20180817 17.08.2018 Inngående brev Golf reg Nr EL 82596 Hfk - Hordaland Fylkeskommune - Postmottak
2018/87 20180817 17.08.2018 Utgående brev Opphør løyvegaranti - drosjeløyve TYSNES SPAREBANK
2018/13405 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2018/87 20180817 17.08.2018 Utgående brev Opphør bankgaranti - drosjeløyve SPAREBANKEN VEST
2014/16085 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrollskjema sluttutbetaling kr 341 697 prosjekt 239010. HARDANGER SIDERPRODUSENTLAG
2015/11918 20180817 17.08.2018 Inngående brev Revidert budsjett for Prosjekt 256966 Clean-Cut A new approach to offshore_ ifb t Regnskapsrapportering 2017 NORWEGIAN TECHNOLOGY AS
2015/11918 20180817 17.08.2018 Utgående brev Revidert Regnskapsrapportering 2017: Prosjekt 256966 Clean-Cut A new approach to offshore NORWEGIAN TECHNOLOGY AS
2015/11918 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrollskjema: Delutbetaling kr 1 019 992 for Prosjekt 256966 Clean-Cut A new approach to offshore drill cuttings treatment and evaluation of its environmental impact _grunnlag revidert regnskapsrapport 2017_med korrigeringer NORWEGIAN TECHNOLOGY AS
Ingen tilgang 20180817 17.08.2018 Inngående brev Godkjent signert Revidert Regnskapsrapport 2017_Prosjekt 269292 STEEN-HANSEN AS
2015/2734 20180817 17.08.2018 Inngående brev Revidert Regnskapsrapport 2017: Prosjekt 247841 Tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien BERGEN KOMMUNE
2015/2734 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrollskjema delutbetaling kr 262 350 grunnlag revidert regnskapsrapport 2017_prosjekt 247841.xls Randi Elisabeth Lotsberg
2015/3282 20180817 17.08.2018 Utgående brev Nytt avtaleverk for Stord Taxi SA STORD TAXI SA
2016/2849 20180817 17.08.2018 Inngående brev kontrollskjema delutbetaling kr 829 638 regnskapsrapport 2017_prosjekt 259224_Biomega BIOMEGA NORWAY AS
Ingen tilgang 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrollskjema : Delutbetaling kr 954 545 grunnlag regnskapsrapport 2017_prosjket 269292 Jone Engelsvold
2014/16840 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontrollskjema : Sluttutbetaling kr 749 750 prosjekt 224709 regnskapsrapport i sluttperiode 2017 Randi Elisabeth Lotsberg
2018/11999 20180817 17.08.2018 Utgående brev Statistikk 2017 TAXI 1 AS
2018/8314 20180817 17.08.2018 Utgående brev Referat prosjektmøte: prosjekt 284667 SalmoSave; bærekraftig nødprossessering av laks og ørret _ Prosjektansvarlig Servicebåt AS SERVICEBÅT AS m.fl.
2018/13133 20180817 17.08.2018 Utgående brev Varsel om mogeleg tilbakekalling av drosjeløyve HELGE RØSÆTHER ØYGARDEN TAXI
2018/7502 20180817 17.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunevåpen Vestland Tor Brekke
2015/3667 20180817 17.08.2018 Inngående brev Ynskje om møte i planforum 25.09 MELAND KOMMUNE
2016/5387 20180817 17.08.2018 Inngående brev Motsegn trekt - Offentlig ettersyn - Fjell - Gnr 57 bnr 1 - Hjortefaret - Bustadområde m m - Detaljregulering FYLKESMANNEN I HORDALAND
2017/63 20180817 17.08.2018 Utgående brev Utbetaling Rom for møte Marit-Gro Berge
2015/10348 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 30. august 2018
2017/15389 20180817 17.08.2018 Utgående brev Fråsegn til detaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005, Austrheim kommune AUSTRHEIM KOMMUNE
2018/8513 20180817 17.08.2018 Inngående brev Vedkommande skjelsand i revidert plankart - Kommunedelplan for Rongøy ØYGARDEN KOMMUNE
2018/13400 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2018/12212 20180817 17.08.2018 Inngående brev 1) Syng med oss, 2) Kultur på institusjon, 3) Kultur for heimebuande. SAMNANGER KOMMUNE
2018/12212 20180817 17.08.2018 Inngående brev Syng med - Aktiv alderdom - Kulturformidling til eldre Fusa
2018/12212 20180817 17.08.2018 Inngående brev Formidling av kunst og kultur av høg kvalitet for eldre i Kvam KVAM KOMMUNE
2018/13399 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om frådeling og arealoverføring av ein teig frå gnr. 42 bnr. 32 i Øystese - Kvam herad KVAM KOMMUNE
2018/13397 20180817 17.08.2018 Inngående brev Tillatelse til midlertidig nedtapping av Ingersvann LRV - Askøy kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/20 20180817 17.08.2018 Inngående brev 1221 0017 13 Nysæter idrettsanlegg - aktivitetsbane, utbetaling av spelemidlar STORD KOMMUNE
2018/49 20180817 17.08.2018 Utgående brev Restutbetaling spelemidlar 2018 anlegg 50918/(1201081003) Kismul Skyte og Friluftssenter, Riflebane 100 m og elektroniske skiver Bergen kommune
2018/49 20180817 17.08.2018 Utgående brev Restutbetaling spelemidlar 2018 anlegg 25624/(1201081002) Kismul Skyte- og Friluftssenter, trap, skeet og sportingbane Bergen kommune
2018/49 20180817 17.08.2018 Utgående brev Restutbetaling spelemidlar 2018 anlegg 25623 Kismul Skyte- og Friluftssenter trap (1201081001) Bergen kommune
2018/153 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kopi - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Redskapsbod - Fv. 151 - gnr. 18 bnr. 57 - Austevoll kommune STATENS VEGVESEN
2018/153 20180817 17.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - fv. 276 - gnr. 191 bnr. 70 - Åsamyrene 285 - Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2018/153 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kopi - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - vinterhage som størdempende tiltak - Rv. 580 - gnr. 40 bnr. 256 - Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2018/153 20180817 17.08.2018 Inngående brev Avkjørsel - Fv. 567 - Gnr. 170 bnr. 128 - Breisteinvegen 140 - Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2017/16756 20180817 17.08.2018 Utgående brev Bilete og videosnuttar frå LivOGLyst-prosjekt EIDESVIK AS
2017/16756 20180817 17.08.2018 Inngående brev Bilete og videosnuttar frå LivOGLyst-prosjekt EIDESVIK AS
2018/12224 20180817 17.08.2018 Inngående brev Prosjektlederstilling samhandling Sunnhordland museum og kommunene SUNNHORDLAND MUSEUM
2018/12224 20180817 17.08.2018 Inngående brev Temadag for Beredskapsgruppa for arkiv og museum i Hordaland STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I
2018/12224 20180817 17.08.2018 Inngående brev Oppfølging Museumsløft - Kulturhistoriske bygningar og bygningsvern ved musea i Hordaland STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I
2018/12224 20180817 17.08.2018 Inngående brev Utstilling på Fedje STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I
2018/12091 20180817 17.08.2018 Inngående brev Ironman og Ironman 70.3 Haugesund WEN EVENTS AS
2017/7537 20180817 17.08.2018 Inngående brev Kontratnr. HFK-18-0089 - Kunst til Tertnes vidaregåande skule ANJA ULSET
2018/13384 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
Ingen tilgang 20180817 17.08.2018 Internt notat Høyringsinnspel? - Endring av løyve til utfylling av steinmassar i Store Lungegårdsvann Øystein Skår
Versjon:5.2.2