eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/1326 20170525 25.05.2017 Inngående brev The stipend will be spend on literature production, editing and the production of a radio play and visual material. Scott Elliott
2017/1326 20170525 25.05.2017 Inngående brev The stipend will be spend on literature production, editing and the production of a radio. Scott Elliott
2017/1326 20170525 25.05.2017 Inngående brev The stipend will be spend on production of my second artist novel, editing and the production of a radio play and accompanying visual material. Scott Elliott
2017/3136 20170525 25.05.2017 Inngående brev Fråvær på eksamen ELISE ANTONSEN
2017/3136 20170525 25.05.2017 Inngående brev Fråvær på eksamen ELISE ANTONSEN
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2015/821-27 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2014/16224-30 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2016/9012-130 BT
2017/4559 20170524 24.05.2017 Inngående brev Delegert dispensasjon til klagevurdering - gnr 210 bnr 43 - Fjelberg - Kvinnherad kommune Kvinnherad Kommune -
2017/180 20170524 24.05.2017 Inngående brev Arrangement GirlTechFest - Jenter Koder Realfagsrekruttering - Nora-Marie Brattebø
2017/4529 20170524 24.05.2017 Inngående brev Styremøte ved Fana Private Gymnas AS 30.05.2017 kl. 0900 Akademiet - Jan Ove Otterlei
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Inngående brev Takke brev - drosjeløyve Rauf Fatah Aref
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2016/9012-130 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2015/2073-140 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/3672-3 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/3267-3 BT
2014/17127 20170524 24.05.2017 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Fastlandssamband Halsnøy AS - onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00 Halsnøysambandet
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/4175-2 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/4490-1 BT
2016/9014 20170524 24.05.2017 Inngående brev Aksept av vilkår for tilskot - Bustadhus - Hovden Trond Fjæra
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/4455-1 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/4257-6 BT
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2015/2073-135 Anonym
2017/2 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2015/2073-137 Anonym
2014/16224 20170524 24.05.2017 Inngående brev Årsmøte Hardangerbrua. Lofthus - Hardangerbrua
2014/24741 20170524 24.05.2017 Inngående brev Endringsskjema og samarbeidsavtale Byggmesterservice - Ragnhild Tombre Pettersen
2014/24291 20170524 24.05.2017 Utgående brev Bergen Game Jam 2018 Jan Heigl
2014/24291 20170524 24.05.2017 Utgående brev Forespørsel om leie av utstyr Thomas Soltvedt
2015/453 20170524 24.05.2017 Utgående brev Fråsegn til begrensa høyring av Plan 260 Høgatun, Øvre Kleppe - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2014/22904 20170524 24.05.2017 Utgående brev Løyve til avgrensa campingdrift innafor omsynssone H730, automatisk freda kulturminne id. 214835 jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd-detaljreguleringsplan for Lofthus camping, Ullensvang herad ULLENSVANG HERAD
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Databrille - retningsliner og skjema
2014/23438 20170524 24.05.2017 Utgående brev Vedr prosjekter innen Miljøvennlige bygninger ved HiB Høgskolen i Bergen
2014/24149 20170524 24.05.2017 Utgående brev Godkjenning av ny fagleg leiar i IKT-servicefaget FORSVARET
2014/24149 20170524 24.05.2017 Utgående brev Velkommen som fagleg leiar i IKT-servicefaget Stig Bjarte Haugen
2014/24291 20170524 24.05.2017 Utgående brev Leie av aulaen, Laksevåg videregående skole, tidspunkt: 02.09.2017 og 03.09.2017 Øystein Saksvik
2014/24291 20170524 24.05.2017 Utgående brev Vedr. leie av lydutstyr helgen 1. - 3. september Johnny Rogne
2015/821 20170524 24.05.2017 Utgående brev Ang oppstart av reguleringsplan Dreggekaien Bergen kommune - plan
2015/1172 20170524 24.05.2017 Utgående brev Preutfylt lærekontrakt - ***** ***** MATS LEHNE AS
2015/1172 20170524 24.05.2017 Utgående brev Lærekontrakt til ***** ***** REMA 1000 Kløverhuset
2015/1935 20170524 24.05.2017 Inngående brev Invitasjon til befaring av 6 omsøkte småkraftverk i Voss - En liten endring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/2073 20170524 24.05.2017 Utgående brev Kopi av partsbrev - Forvaltningsrevisjon sv NDLA - Forslag til prosjektplan Kontrollutvalgan m.fl.
2015/2073 20170524 24.05.2017 Utgående brev Kommentarer til rapport fra forvaltningsrevisjon II av NDLA Leif Rune Løland
2015/2073 20170524 24.05.2017 Utgående brev NDLA Mellingsæter, Hanne
2015/2702 20170524 24.05.2017 Inngående brev 248173 Regnskapsrapport 2016_ prosjekt 248173-manglende informasjon er mottatt AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Utgående brev Oppfølging av bedriftsbesøk EVRY NORGE AS AVD BERGEN
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Utgående brev Preutfylte lærekontrakter - YSK (TAF) lærlinger RADØYGRUPPEN AS
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Utgående brev faglig leder Kaliber
Ingen tilgang 20170524 24.05.2017 Inngående brev 132 kV kraftledning Dalsbotnfjellet vindkraftverk - Frøyset transformatorstasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2015/4907 20170524 24.05.2017 Utgående brev Godkjenning som lærebedrift i IKT-servicefaget HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
2015/4907 20170524 24.05.2017 Utgående brev Velkommen som faglig leder i IKT-servicefaget Torbjørn Meland
Versjon:5.2.2