eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2014/424 20170120 20.01.2017 Inngående brev Lektor i matematikk og fysikk ønsker vikartimer Audun Bull Kristiansen
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2016/9261 Nrk -
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2014/13047 Nrk -
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Ber om innsyn 2014/13047 Nrk - Christian Lura
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2016/7092 Nrk -
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn Nrk -
2017/2 20170120 20.01.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2015/1434 Nrk -
2017/334 20170120 20.01.2017 Inngående brev Invitasjon konferansen - Politikere i utakt med folket? Fagforbundet, Politiets Fellesforbund, Lokalsamfunnsforeningen
2014/12281 20170120 20.01.2017 Inngående brev Spørsmål om riving av bunker - gnr 122 bnr 19 Bergen kommune Ivan Kjølset
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Endring faglig leder Scandic Ørnen Scandic Ørnen
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning i resepsjonsfaget Scandic Ørnen
2017/535 20170120 20.01.2017 Inngående brev Søknad om å bli godkjent lærebedrift Le Chef Cateringservice AS
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Samarbeidsavtale Transportvest - Monika Kålås
2015/5926 20170120 20.01.2017 Inngående brev HFK/Strandgaten 196 [THOMMESSEN-LIVE.FID315810] Thommessen - Ivar Strandenes
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Post fra BilXtra Kokstad Transportvest - Monika Kålås
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Samarbeidsavtale Transportvest - Monika Kålås
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Inngående brev Samarbeidsavtale Transportvest - Monika Kålås
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Utgående brev Nytt medlemskap i Opplæringskontoret Service og Samferdsel i Hordaland Vest Bilutstyr AS m.fl.
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Utgående brev Nytt medlemskap i Opplæringskontoret Service og Samferdsel i Hordaland ASKO VEST AS m.fl.
Ingen tilgang 20170120 20.01.2017 Utgående brev Nytt medlemskap i Opplæringskontoret Service og Samferdsel i Hordaland GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS AS m.fl.
2017/362 20170120 20.01.2017 Inngående brev Kajakkpakke på Halhjem i Os kommune BERGEN OG OMLANDS FRILUFTSRÅD
2017/363 20170120 20.01.2017 Utgående brev Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2017. Avslag på tilskot til Mitt yrke. Jobb i Maritime næringer i Hordaland ADALIA AS
2017/227 20170120 20.01.2017 Internt notat Innspel til fråsegn: Høyring av detaljregulering Møn stein- og masseuttak - Voss kommune Jomar Ragnhildstveit m.fl.
2017/248 20170120 20.01.2017 Inngående brev Retur av signert kontrakt Stein Urheim
2017/536 20170120 20.01.2017 Inngående brev Vedtak - gnr 9 bnr 18 - dispensasjon frå reguleringsplan - utskifting av brakker ved fiskefella - Etne kommune ETNE KOMMUNE
2017/537 20170120 20.01.2017 Inngående brev Tvangsmulkt innføres for mva-meldingen og andre pliktige meldinger til Skatteetaten SKATTEETATEN
2017/538 20170120 20.01.2017 Inngående brev Herdla - gnr 42 bnr 100 - dispensasjon enebolig - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2017/539 20170120 20.01.2017 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2017/540 20170120 20.01.2017 Inngående brev Hetlevik - gnr 12 bnr 180 - dispensasjon * rammetillatelse Enebolig - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2017/542 20170120 20.01.2017 Inngående brev Tongane - gnr 30 bnr 1 - dispensasjon bruksendring av bygning - Os kommune OS KOMMUNE
2017/544 20170120 20.01.2017 Inngående brev Tildeing av arenamiddel 2017 - Kaldt hav - heite spørsmål NASJONALBIBLIOTEKET
2017/548 20170120 20.01.2017 Inngående brev Søknad om å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Kim Thorvaldsen
2017/549 20170120 20.01.2017 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2017/554 20170120 20.01.2017 Inngående brev Oversending av dispensasjonssøknad til uttale - vassleidning Kleivdal - Fammestad gnr 206 bnr 1 m fl - Lindås kommune LINDÅS KOMMUNE
2017/558 20170120 20.01.2017 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Fossesjøen - gnr 25 bnr 161,167 - Plan ID 125620150004 - Meland kommune ARD AREALPLAN AS
2017/564 20170120 20.01.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - betongfaget Andersland Bygg AS
2017/566 20170120 20.01.2017 Inngående brev Løyve til prøvefiske og uttak av rømt oppdrettsfisk i Hordaland 2017 Rådgivende Biologer AS FYLKESMANNEN I HORDALAND
2017/571 20170120 20.01.2017 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - forslag fra fylkene til nye områder LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/573 20170120 20.01.2017 Inngående brev Statsbudsjettet 2017 - regionale forskningsfond - tilskudd til forskning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/575 20170120 20.01.2017 Inngående brev Melding om oppstart - Delar av gnr 315 bnr 77 - endring av detaljreguleringsplan plan id 2011008 Framnes - Voss kommune ARKITEKTBRUKET ANS
2017/579 20170120 20.01.2017 Inngående brev Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/483 20170120 20.01.2017 Inngående brev Rettet brev - Mindre endring av reguleringsplan på Sæbøtunet - Radøy kommune ARKOCONSULT AS
2017/504 20170120 20.01.2017 Utgående brev Fusa tannklinikk - utskifting løfteplattform Bjørnefjorden Utbygging AS
2017/472 20170120 20.01.2017 Internt notat Fråsegn til mindre endring av reguleringsplan, Grodalsåsen, gnr. 33 brn. 1 m.fl. Kvam herad Jostein Aksdal m.fl.
2017/533 20170120 20.01.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift NOA VVS AS
2017/534 20170120 20.01.2017 Inngående brev Skatteseddel - gnr 166 bnr 955 - Strømgaten 8 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/534 20170120 20.01.2017 Inngående brev Skatteseddel - gnr 113 bnr 13 - Hjellestadveien 16 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/534 20170120 20.01.2017 Inngående brev Skatteseddel - gnr 15 bnr 556 - Løbergsalleen 30 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/534 20170120 20.01.2017 Inngående brev Skatteseddel - gnr 15 bnr 111 - Fjøsangerveien 149 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/534 20170120 20.01.2017 Inngående brev Skatteseddel - gnr 21 bnr 44 - Bjørgeveien 2 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
Versjon:5.2.2