eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/42 20170328 28.03.2017 Inngående brev Taxi/bompenger Angelika Haugsdal
2016/573 20170328 28.03.2017 Inngående brev Rapport og rekneskap Kunstprosjekt profesjonelle Marta Nerhus
2015/11880 20170328 28.03.2017 Inngående brev Søker på jobb som tannlege Maria Wilberg
2016/796 20170328 28.03.2017 Inngående brev Eiendomsskatt 2017 - skatteseddel for eiendom gnr 3 bnr 196 snr 1 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2016/796 20170328 28.03.2017 Inngående brev Eiendomsskatt 2017 - skatteseddel for eiendom gnr 3 bnr 196 snr 2 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2016/1763 20170328 28.03.2017 Inngående brev Kommentarer til Regional areal- og transportplan, avgrenset høring JERNBANEDIREKTORATET
2016/1763 20170328 28.03.2017 Inngående brev Gjeld høyringsuttale frå Bømlo kommune - RTP BØMLO KOMMUNE
2014/11042 20170328 28.03.2017 Inngående brev Avgrensa høyring av Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger KYSTVERKET
2014/13607 20170328 28.03.2017 Inngående brev Herand Aktiesagbrug Årsmøteprotokoll 2016 STIFTINGA HERAND AKTIESAGBRUG
2014/18785 20170328 28.03.2017 Inngående brev Våge sentrum - områdereguleringsplan - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2017/3052 20170328 28.03.2017 Inngående brev Fylkesvei 49 ved Ljones Anonym
2017/3053 20170328 28.03.2017 Inngående brev Hjertås - Mongsedalen - Mjukebakkane - gnr 9 bnr 29 - dispensasjon for riving av bustad - Meland kommune MELAND KOMMUNE
2017/3057 20170328 28.03.2017 Inngående brev Undersøking om arbeidsgjevars vurdering av nytilsette med høgare utdanning og fagskuleutdanning STATISTISK SENTRALBYRÅ
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev Neste skuleår - Sjølvportrett S12 - Maria Almås Frantzsen
2016/402 20170327 27.03.2017 Inngående brev Permisjon fra politiske verv Synnøve Lie Johannesen
2017/2 20170327 27.03.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2014/11042-117 Anonym
2017/2 20170327 27.03.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2014/11042-109 Anonym
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev DKS- forestillinger 2017-2018 Ncb - Tone Tjemsland
2017/2 20170327 27.03.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2014/11042-110 Anonym
2017/664 20170327 27.03.2017 Inngående brev Gnr. 42 bnr . 2 m.fl., Kåravika. Mindre endring av reguleringsplan Spildepollen bustadområde Sund kommune
2014/12281 20170327 27.03.2017 Inngående brev Spørsmål vedr kulturminne ID 66702 - Austevoll kommune Bjørn Øyvind Haugen
2015/10633 20170327 27.03.2017 Inngående brev Ekstra merknad - Fylkesveg 404 Hans Olav Evensen
2015/10633 20170327 27.03.2017 Inngående brev Merknad til RTP - Fylkesveg 404 Hans Olav Evensen
2017/2 20170327 27.03.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2016/10-628 Broadpark
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev Neste skuleår Dns - Evy Fischer
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev Neste skuleår - Historisk smykkeworkshop Hotmail - anneli b.aras
2017/1675 20170327 27.03.2017 Inngående brev Søknad VO-midlar studieforbund - Næring og Samfunn - Hordaland Olav J. Skeie
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev Svar DKS, Soft Protection - Textiles in War Katrine Meisfjord
2017/3028 20170327 27.03.2017 Inngående brev Trolltunga turisme - sikkerhet Skjeggedal Velforening
2017/103 20170327 27.03.2017 Inngående brev KINS-konferansen Trondheim 2017 KINS
2016/8601 20170327 27.03.2017 Inngående brev DKS - Ikaros Icloud - Bjørn Ingvaldsen
2015/8849 20170327 27.03.2017 Inngående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Hardangerbrua AS Lofthus - Hardangerbrua
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Kveik AS Turid Kvamsdal
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Moster Amfi AS Gerd-Helen
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Hardangerbrua AS Einar Lutro</o=Hordaland Fylkeskommune/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Einar Lutro165>
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Hordaland TEATER LL Atle Marøen
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Odda Vegfinans AS Odda vegfinans
2015/8849 20170327 27.03.2017 Utgående brev postjournal Steinar Langenes
Ingen tilgang 20170327 27.03.2017 Utgående brev Lærekontrakt Arven AS Arven AS
2015/7734 20170327 27.03.2017 Inngående brev Invitasjon til møte om E39 Vågsbotn – Nordhordlandsbrua sett i lys av NTP og byvekstavtalen NORDHORDLAND UTVIKLINGSSELSKAP IKS
2015/3986 20170327 27.03.2017 Inngående brev Godkjenning av reguleringsplanforslag til gnr. 58 bnr. 6 m.fl. Beinskroken - Austevoll kommune AUSTEVOLL KOMMUNE
2015/4128 20170327 27.03.2017 Inngående brev Reguleringsplan for gnr. 40 bnr. 73 m.fl. Indreholmen nord til godkjenning - Austevoll kommune AUSTEVOLL KOMMUNE
2015/48 20170327 27.03.2017 Utgående brev Klager på drosjedrift David Majed Qerem
2015/580 20170327 27.03.2017 Inngående brev Uttale til Hordaland fylkeskommune - rutetilbod til/frå Austevoll AUSTEVOLL KOMMUNE
Ingen tilgang 20170327 27.03.2017 Utgående brev Svar til Facebookgruppen "Askøypakken krone for krone" Thor Egeland
2014/12271 20170327 27.03.2017 Inngående brev Inntak for søkjarar med fortrinnsrett Nordahl Grieg videregående skole
2014/12271 20170327 27.03.2017 Inngående brev Inntak for søkjarar med fortrinnsrett Stend vidaregåande skule
2014/12271 20170327 27.03.2017 Inngående brev Inntak for søkjarar med fortrinnsrett Årstad videregående skole
2014/12271 20170327 27.03.2017 Inngående brev Inntak for søkjarar med fortrinnsrett Sotra vidaregåande skule
2014/11042 20170327 27.03.2017 Inngående brev Ny høyringsuttale frå Kvam herad til regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger Kvam herad
Versjon:5.2.2