eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/14981 20170923 23.09.2017 Inngående brev Mannen i speilet ALEXANDERS METODE
2017/14979 20170923 23.09.2017 Inngående brev Egypt – Revolusjon i faraoenes land Torunn Berge
2017/15633 20170922 22.09.2017 Inngående brev KS og KiNS møter GDPR-utfordringen sammen med alle landets kommuner Fylkesrådmann
2017/2 20170922 22.09.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 17/1146-2 Oslo kommune, Velferdsetaten, avd. for anskaffelser og tilskudd
2017/2 20170922 22.09.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2017/855-6 Anonym
2017/15261 20170922 22.09.2017 Inngående brev Kopi - Uttale til dispensasjon frå kommuneplan - tilbygg til hytte gnr. 45 bnr. 21 - Sundavågen - Reksteren - Tysnes kommune Statens vegvesen
2016/34668 20170922 22.09.2017 Inngående brev Sluttrapportering Hfk - RF13.50 - Postmottak
2017/3 20170922 22.09.2017 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven ***** ***** ***** Namsfogden i Bergen
2017/103 20170922 22.09.2017 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om Nasjonal transportplan 2018 - 2029 og Handlingsprogrammet 2018-2023 - mandag 16. oktober STATENS VEGVESEN
2017/1326 20170922 22.09.2017 Utgående brev Stipend *****
2014/674 20170922 22.09.2017 Inngående brev Jobbe hos dere med lønn fra NAV? *****
2014/10513 20170922 22.09.2017 Inngående brev Servicerapport - Grundfos GRUNDFOS NORGE AS
2015/11183 20170922 22.09.2017 Utgående brev Partsbrev - Henvending om representasjon på generalforsamlingar Mona Røsvik Strømme</o=Hordaland Fylkeskommune/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=contact56d20263>
2017/14003 20170922 22.09.2017 Utgående brev Gjennomført synfaring. Gnr 7 bnr 1, 2 - dispensasjon bygging av landbruksveg - Samnanger kommune SAMNANGER KOMMUNE
2017/15170 20170922 22.09.2017 Utgående brev Partsbrev selskapskontroll av Grieghallen IKS etter møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 29.08.2017 Robert Monsen m.fl.
2017/15528 20170922 22.09.2017 Internt notat uten oppfølging Alhovden - gnr 19 bnr 178, 129, 128, 577, 579, 578 og 617 - mindre endring reguleringsplan 13930003 Kvamskogen - Kvam herad - merknader? Liz Eva Tøllefsen
2017/15545 20170922 22.09.2017 Utgående brev Kulturminnfagleg fråsegn til søknad om grøfter på Gjerstad gnr 24 bnr 2, 6, Voss kommune VOSS KOMMUNE KOMMUNALAVDELING TEKNISK
2017/15609 20170922 22.09.2017 Inngående brev Forsøk - etterspør evaluering - forsøk med undervisning i engelsk UTDANNINGSDIREKTORATET
2015/21 20170922 22.09.2017 Utgående brev Utbetaling spelemidlar 2015 Glesnesparken-ballbinge anleggsnr. 1245 0032 01 SUND KOMMUNE
2017/2682 20170922 22.09.2017 Inngående brev Landskonferansen 2018 Tromsfylke - Line Samuelsen
2017/14825 20170922 22.09.2017 Utgående brev Kulturminnefagleg fråsegn etter synfaring - N. Fjell - gnr 58 bnr 18 og 19 - dispensasjon - oppføre innfartsparkering - Fjell kommune FJELL KOMMUNE
2017/15196 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om drosjeløyve i Hordaland - Bergen - Ordinært løyve QUAN THAI
2017/15196 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om drosjeløyve i Hordaland - Bergen - Ordinært løyve KADIR YILDIZ
2017/15452 20170922 22.09.2017 Utgående brev Varsel om synfaring på Laupsa - gnr 51 bnr 1 - dispensasjon utbetring av eldre planeringsfelt - bakkeplanering - Kvam herad KVAM KOMMUNE
2017/15490 20170922 22.09.2017 Utgående brev DKS: Litteraturprogram hausten 2017 Bibliotekleiarane i Hordaland
2017/15549 20170922 22.09.2017 Utgående brev Kulturminnefagleg fråsegn til søknad omsøkte grøfter - drenering gnr 125 bnr 1, Voss kommune VOSS KOMMUNE KOMMUNALAVDELING TEKNISK
2017/15613 20170922 22.09.2017 Inngående brev Vedtak om forlenget byggefrist for Dalelva kraftverk, Masfjorden kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/15621 20170922 22.09.2017 Inngående brev Kopi Til uttale - Bruksendring fra kontor til aktivitetssenter/selskapslokale - Gnr. 37 bnr. 389 - Fanatorget AS - Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2017/15550 20170922 22.09.2017 Inngående brev Supplerande føring for midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
2017/15341 20170922 22.09.2017 Utgående brev Bybanen Bergen sentrum - Fyllingsdalen Førehandsvarsel om eigedomsinngrep m.v. eigendomsbrev Til berørte eigedomsbesittere
2017/15601 20170922 22.09.2017 Inngående brev Gnr. 53 bnr. 11 Vassnes - Søknad om dispensasjon til næring - UTTALE. AUSTEVOLL KOMMUNE
2017/15615 20170922 22.09.2017 Inngående brev Rong senterområde - gnr 38 bnr 249, 500, 599 - dispensasjon forretningsbygg terrenginngrep - Øygarden kommune STATENS VEGVESEN
2017/15616 20170922 22.09.2017 Inngående brev Frekhaugkrysset - Fv 264 - planarbeid - utbetring av Fv 244 - Meland kommune STATENS VEGVESEN
2017/15632 20170922 22.09.2017 Inngående brev Referat fra møtet mellom Nasjonalbiblioteket og fylkesbiblioteksjefene 5.9.17 NASJONALBIBLIOTEKET
2017/14213 20170922 22.09.2017 Utgående brev Kulturminnefagleg fråsegn til rammesøknad om ny driftsbygning på gbnr 263/1. Voss Kommune VOSS KOMMUNE
2017/13681 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tilbakemelding etter kulturhistorisk synfaring - oppstart av reguleringsplan for Snekkeviken - gnr 239 bnr 6 - Lindås kommune STAGRUM ARKITEKTER
2017/13896 20170922 22.09.2017 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefaglig innspel - Oppstart av privat planarbeid - Fana gnr 13 bnr 101 ,615 - Paradis - Bergen kommune Sigrid Næsheim Bjercke
2014/10189 20170922 22.09.2017 Internt notat uten oppfølging Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune - oppjustert 15.10.2016
2014/20528 20170922 22.09.2017 Internt notat 2014/20528 Reguleringsplan - Skansen Vest - Plan 365 - Håpoldo gnr. 40 bnr. 18 mfl. og Herdlo gnr. 15 mfl. - Askøy kommune - Merknad? Gunhild Raddum
2014/20528 20170922 22.09.2017 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg fråsegn - Reguleringsplan - Skansen Vest - Plan 365 - Håpoldo gnr. 40 bnr. 18 mfl. og Herdlo gnr. 15 mfl. - Askøy kommune Liz Eva Tøllefsen
2014/21474 20170922 22.09.2017 Inngående brev Samordna uttale - Offentleg ettersyn - Osterøy - Kommunedelplan for sjø og strandsone 2017 - 2027 - PlanID 12532014007 FYLKESMANNEN I HORDALAND
2017/314 20170922 22.09.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning, gnr 34 bnr 342 gnr 111 bnr 2 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/1892 20170922 22.09.2017 Utgående brev Den kulturelle skolesekken i Jondal kommune JONDAL KOMMUNE
2015/3949 20170922 22.09.2017 Internt notat uten oppfølging Fromreide - Kjerrgarden - Plan 273 - utvidelse av plangrense - Askøy kommune - merknader? Liz Eva Tøllefsen
2015/3949 20170922 22.09.2017 Utgående brev Fråsegn på høring av plan 273 - Fv 562 Fromreide - Kjerrgarden ASKØY KOMMUNE
Ingen tilgang 20170922 22.09.2017 Inngående brev Samordna uttale med motsegn - Offentleg ettersyn - Lindås - Gnr 129 bnr 4 m fl - Nappevika - Småbåtanlegg - Detaljregulering FYLKESMANNEN I HORDALAND
2015/10306 20170922 22.09.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak. Gnr 155 bnr 4, Damsgårdsveien 166 C. BERGEN KOMMUNE
2017/13870 20170922 22.09.2017 Utgående brev Borggata 5 - Stord tannklinikk. Mangler ved leieobjektet. Avslag i leie. Borggata Futurum AS v/styrets leder John Heine Fadnes
2017/15482 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknad om dyrking - planering - sprenging - gnr 176 bnr 1 - Nedrevåge på Varaldsøy - Kvinnherad - Kulturminnefråsegn KVINNHERAD KOMMUNE
2017/15605 20170922 22.09.2017 Inngående brev Høyring - Hardanger Energi AS - søknad om løyve til å byggje Folkedal II kraftverk - Granvin herad NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Versjon:5.2.2