eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2014/10180 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2018 Tonje Nilsen
2014/15795 20180425 25.04.2018 Inngående brev Årsmøte i Norges Verdensarv - saksliste og saksdokumenter NORGES VERDENSARV
2016/3140 20180425 25.04.2018 Inngående brev Uttale til nytt oppstartsvarsel av områdeplan for gnr. 73 bnr. 1 m.fl. - Ekrene Vest - Sveio kommune STATENS VEGVESEN
2015/4448 20180425 25.04.2018 Inngående brev Ny faglig leder i automatiseringsfag HELSE BERGEN HF
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Inngående brev Gbnr. 101/1-3,5-8,49 - Etne kommune - Mindre endring Fjæra Kai til klagevurdering ETNE KOMMUNE
2016/4091 20180425 25.04.2018 Inngående brev Samordna uttale - 2 gongs offentleg ettersyn - Austrheim - Kommuneplan Arealdelen 2016 - 2027 FYLKESMANNEN I HORDALAND
2016/9015 20180425 25.04.2018 Inngående brev Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 70 - BARK - Delutbetaling av tilskudd for 2017 til Hordaland fylkeskommune RIKSANTIKVAREN
2015/10348 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 3.mai 2018
2016/34941 20180425 25.04.2018 Inngående brev Årstad vgs LOS elektro
2016/34941 20180425 25.04.2018 Inngående brev Sælen LOS elektro
2016/34941 20180425 25.04.2018 Inngående brev Sotra vgs LOS elektro
2018/10371 20180425 25.04.2018 Inngående brev Svar på Invitasjon til partnarskapssamling for næringsretta utviklingsaktørar i Hordaland NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/7925 20180425 25.04.2018 Utgående brev Delutbetaling Tilsegn 026-2018: Hydrogen Viking-samordning av leverandører og ulike finansieringsiniativ, frem til realisering frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2018 HYDROGEN VIKING AS
2017/16980 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Bygg og anleggsteknikk ved Odda Vg1 Fylkesrådmannen
2018/7439 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Nytt punkt Fylkesrådmannen
2018/8502 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Tilleggspunkt Fylkesrådmannen
2018/8298 20180425 25.04.2018 Inngående brev Uttale - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan klima, miljø og infrastruktur - Askøy kommune STATENS VEGVESEN
2018/10065 20180425 25.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Varsling for politikarar Fylkesrådmannen
2018/10583 20180425 25.04.2018 Inngående brev Sandslimarka - gnr 115 bnr 140 - vedtak om engangsgebyr for vann og avløp - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Inngående brev NEW DEADLINE! - CPMR Atlantic Arc Commission - BBMBC Project Crpm
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
Ingen tilgang 20180425 25.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skriftleg eksamen *****
2018/8153 20180425 25.04.2018 Inngående brev Samordnet uttale - Offentleg ettersyn - Bergen - Gnr 40 bnr 1 m fl - Skjold - Fana Blikk - Bolig og kombinert bebyggelse - Detaljregulering FYLKESMANNEN I HORDALAND
2016/3301 20180425 25.04.2018 Inngående brev Kopi -Offentleg etersyn - Reguleringsplan - gnr. 162 bnr. 470 m.fl. - Kronstad oppveksttun - Årstad i Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2018/10617 20180425 25.04.2018 Inngående brev Førespurnad om uttale - 19/48 m.fl - E39 Førlandskrysset STORD KOMMUNE
2017/4050 20180425 25.04.2018 Utgående brev Delutbetaling for 272117 Fotosyntesemålinger som redskap for å øke produktiviteten i veksthus WIIG GARTNERI AS
2018/10592 20180425 25.04.2018 Inngående brev Høring - ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll om elektroniske fraktbrev JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2018/10590 20180425 25.04.2018 Inngående brev Svortland - gnr 109 bnr 17 - dispensasjon arealoverføring - Bømlo kommune BØMLO KOMMUNE
2018/141 20180425 25.04.2018 Inngående brev Søknad om overgang til annan sentral - R-683 *****
2018/10607 20180425 25.04.2018 Inngående brev Øykhagen - Åsen - Skogsveg - Ullensvang herad ULLENSVANG HERAD
2018/10604 20180425 25.04.2018 Inngående brev SØKNAD OM RAMMELØYVE, ETABLERING AV DYPVANNSKAI GNR 60 BNR 9 M.FL - SVEIO KOMMUNE SVEIO KOMMUNE
2016/10870 20180425 25.04.2018 Inngående brev Statens vegvesen sin uttale - dispensasjon frå områdereguleringsplan Bjørkheim - Samnanger kommune STATENS VEGVESEN
Versjon:5.2.2