eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/2 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om innsyn Ola Selvik
2014/13939 20170720 20.07.2017 Inngående brev Ber om stadfesting på at meldinga er motteken brev av 28.04.2017 - Bompengar Svelgane og Bolstad timesregel Ingbjørn Steen
2017/2 20170720 20.07.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2014/13889-71 Bygdanytt -
2017/2 20170720 20.07.2017 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2016/8258-14 Bygdanytt -
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Utgående brev Søknad om støtte til Natur og Ungdoms samferdselsarbeid syvertk@nu.no m.fl.
2017/14023 20170720 20.07.2017 Inngående brev Oversending for høyringsuttale til bygging av landbruksveg på gnr 58 bnr 10 Lygra Indre LINDÅS KOMMUNE
2014/324 20170720 20.07.2017 Inngående brev Varsel om oppstart planarbeid - endring /utviding reguleringsplan - Kulleseidkanalen planID 2013600 - gnr 4 bnr 156 - Bømlo kommune NORDBOHUS AS
2016/3902 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kopi - Uttale til offentleg ettersyn av reguleringsplan for bustadbygging Uskedalen sentrum - gnr. 123 bnr. 176 - Kvinnherad kommune STATENS VEGVESEN
2017/14021 20170720 20.07.2017 Inngående brev Bøkjeneset - gnr 52 bnr 54 - dispensasjon bygging av fritidsbolig - Fitjar kommune FITJAR KOMMUNE
2017/44 20170720 20.07.2017 Utgående brev Retur bankgaranti - erstatta av ny SPAREBANKEN VEST
2017/44 20170720 20.07.2017 Utgående brev Retur bankgaranti - drosjeløyve HANDELSBANKEN
2017/14012 20170720 20.07.2017 Inngående brev Til uttale - søknad om nydyrking - Hella - gnr 30 bnr 9 - Radøy kommune RADØY KOMMUNE
2017/14008 20170720 20.07.2017 Inngående brev Gjersvik - gnr 98 bnr 52 - dispensasjon søknad om løyve til utlegging av flytebryggje - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2017/14008 20170720 20.07.2017 Inngående brev Gjersvik - gnr 98 bnr 52 - vedtak om delegert vedtak - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Utbetaling - Kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne VGO KOMPETANSE NORGE
2014/18785 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kopi - Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2015/120 20170720 20.07.2017 Inngående brev Fv 209 Storskaret-Arefjord - Vedtaksbrev fartsgrense STATENS VEGVESEN
2017/1138 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om drosjeløyve i Hordaland - Stord - Ordinært løyve - R-146 på Stord DAVID MAJED AL-QEREM
2017/14010 20170720 20.07.2017 Inngående brev Vedtak - Godkjent søknad om arealoverføring Førde - gnr 121 bnr 319 - dispensasjon - Sveio kommune SVEIO KOMMUNE
2017/14024 20170720 20.07.2017 Inngående brev Offentleg ettersyn - Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
2014/12467 20170720 20.07.2017 Inngående brev Offentlig ettersyn - Kalvenes gnr 5 bnr 1, m.fl. - Endring av reguleringsplan - Austevoll kommune AUSTEVOLL KOMMUNE
2017/3781 20170720 20.07.2017 Inngående brev LCNE - M/F Folgefonn - tilskot frå statsbudsjettet 2017 kapittel 1429 post 74 RIKSANTIKVAREN
2017/3781 20170720 20.07.2017 Inngående brev LEYC - M/K Vikingen - tilksot frå statsbudsjettet 2017 kapittel 1429 post 74 RIKSANTIKVAREN
2017/3781 20170720 20.07.2017 Inngående brev JXKZ - M/S Hamen - melding om utbetaling av del av tilskuddet fra statsbudsjettet 2017 kapittel 1429 post 74 RIKSANTIKVAREN
2017/14013 20170720 20.07.2017 Inngående brev Varsel om oppstart - Heimavågen - gnr 26 bnr 180 m.fl. - Vindenes - privat detaljregulering - Fjell kommune STRACON AS
2017/14014 20170720 20.07.2017 Inngående brev Håvik indre - gnr 9 bnr 72 - dispensasjon oppføring av 2 naust - Bømlo kommune BØMLO KOMMUNE
2016/149 20170720 20.07.2017 Utgående brev Søknad om fråvik_underskrift av fylkesordførar - Liaros- og Hagaåstunnelen Statens vegvesen ved Lars Øyre
2016/5267 20170720 20.07.2017 Utgående brev Tilbud om prosjektstilling i Skyss Erlend Alvsåker
2017/13388 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om forprosjekt taubane til Borgafjellet OS KOMMUNE
2017/14007 20170720 20.07.2017 Inngående brev Gnr 41 bnr 1277 - dispensasjon nybygg enebolig - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/14016 20170720 20.07.2017 Inngående brev Til uttale - Grov 25 - gnr 9 bnr 74 - dispensasjon - tilbygg einebustad - Stord kommune STORD KOMMUNE
2014/16412 20170720 20.07.2017 Inngående brev Signert avtale om arbeidspraksis for elevar i vidaregåande skule 2017 / 2018 NORDNES VERKSTEDER AS
2017/1111 20170720 20.07.2017 Inngående brev innvilgelse av søknad om dispensasjon - graving for utskifting av vannledning Øvregaten 11 - Bergen kommune RIKSANTIKVAREN
2017/14020 20170720 20.07.2017 Inngående brev Gnr 89 bnr 122- dispensasjon mellombels bruksløyve for serviceanlegg / vaskehall - Bømlo kommune BØMLO KOMMUNE
2016/34483 20170719 19.07.2017 Inngående brev Anam Cara optimum dates for the selected Norwegian writer Writerscentre - Valerie Bistany
2016/34483 20170719 19.07.2017 Inngående brev Call for Irish-Norwegian Writers' Exchange Writerscentre - Valerie Bistany
2016/34483 20170719 19.07.2017 Inngående brev more from Western Norway Writerscentre - Valerie Bistany
2016/34483 20170719 19.07.2017 Inngående brev more from Western Norway Writerscentre - Valerie Bistany
2016/34483 20170719 19.07.2017 Inngående brev more from Western Norway Writerscentre - Valerie Bistany
2017/3641 20170719 19.07.2017 Inngående brev Forespørsel om eksporttall for Hordaland Nærings- og fiskeridepartementet
2017/2 20170719 19.07.2017 Inngående brev Krav om innsyn i medhold av offentlighetsloven Ola Selvik
2017/1180 20170719 19.07.2017 Utgående brev Fylkeskoordinerande institusjon for privatarkiv i Hordaland Arkivverket
2016/7099 20170719 19.07.2017 Utgående brev Oversending av sak til uttale vedkomande riving av bygg – gnr 229 bnr 6 Skår - Bjørsvik - Lindås kommune LINDÅS KOMMUNE m.fl.
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Utgående brev gnr 152 bnr 3 - Bruvik - Osterøy - søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg - melding om vedtak RIKSANTIKVAREN
2014/10276 20170719 19.07.2017 Utgående brev Vedtak og protokoll E134 Statens vegvesen Region vest
2017/8251 20170719 19.07.2017 Inngående brev Rosendal - gnr 81 bnr 1, 20 og 35 - offentleg ettersyn av detaljregulering - Badeområde og kultursenter for trebåtmiljø - Kvinnherad kommune STATENS VEGVESEN
2017/14002 20170719 19.07.2017 Inngående brev Den kulturelle skolesekken – fordeling av spillemidler for skoleåret 2017–2018 KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE
2017/14004 20170719 19.07.2017 Inngående brev Skrantesjukekartlegging 2017 - Veiledning som kan følge med "jegerpakker" STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
2017/14006 20170719 19.07.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak - nytt uthus og bod - gnr 106 bnr 265 - Mildevegen 13B - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/2775 20170719 19.07.2017 Inngående brev Behov for næringsfaglig vurdering NAV 04-06.08 140617 NAV Hordaland Etablering
Versjon:5.2.2