eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 09 20140409 09.04.2014 11:00 Fylkeshuset, Sunnhordland 4. etg. Sunnhordland 4. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS442014 PS 44/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS452014 PS 45/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS462014 PS 46/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS472014 PS 47/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS292014 RS 29/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kulturlandskapsprisen 2014
0 RS302014 RS 30/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Biblioteket i Edinburgh
0 RS312014 RS 31/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oppdragsbrev - KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen. MELDINGSSAK
0 RS322014 RS 32/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Riksantikvaren - Arkeologisk seksjon - årsrapport 2013
0 RS332014 RS 33/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Bergen og Omland Friluftsråd. Årsrapport 2013
0 RS342014 RS 34/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven
0 PS482014 PS 48/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til justering av retningslinjar
0 PS492014 PS 49/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø
0 PS502014 PS 50/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2014
Versjon:5.2.2