eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 16 20140916 16.09.2014 12:45 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3, etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1072014 PS 107/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1082014 PS 108/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1092014 PS 109/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS1102014 PS 110/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS642014 RS 64/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Handlingsplan forvaltningsrevisjon
0 RS652014 RS 65/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Interpellasjon frå Miljøpartiet De Grønne om ureining av Eidesvågen i Bømlo kommune
0 PS1112014 PS 111/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilrettelegging av ny Sotrabru for framtidig bybane
0 PS1122014 PS 112/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revidering av kunstplan for Bybanen
0 PS1132014 PS 113/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til områdeplan for Skaganeset i Sund kommune
0 PS1142014 PS 114/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til kommuneplanens arealdel, Fjell kommune
0 PS1152014 PS 115/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Den nasjonale frivillighetsprisen 2014
0 PS1162014 PS 116/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Innspel til ny stortingsmelding om friluftsliv frå Hordaland
0 PS1172014 PS 117/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Matstrategi "Veivalg for lokalmat i Hordaland 2013-2017
0 PS1182014 PS 118/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tildeling av prosjektmidlar under Kulturelt utviklingsprogram 2014
0 PS1192014 PS 119/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunst- og kulturformidling i skulen - etablering av faggrupper
0 PS1202014 PS 120/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om konsesjon for overføring av 2 bekker på Osafjellet til Lang-Sima kraftverk - fråsegn frå Hordaland fylkeskommune
0 PS1212014 PS 121/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunstnarstipen 2014
Versjon:5.2.2