eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 10 21 20141021 21.10.2014 11:00 USF Verftet Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1222014 PS 122/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1232014 PS 123/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1242014 PS 124/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS1252014 PS 125/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS662014 RS 66/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Klimavalg 2015 - Klimavettreglene
0 RS672014 RS 67/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til Utviklingsnett - Kulturminnearbeid i kommunene – nok en gang
0 RS682014 RS 68/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Plankonferansen 2014 - program
0 RS692014 RS 69/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Bruk av kulturarv 2014- seminar
0 RS702014 RS 70/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Byliv og næring i sentrum - verneverdige byområder som ressurs - konferanse i Bergen 25. - 26. november
0 RS712014 RS 71/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversendelse av brosjyren - Hva skjuler seg i jorda?
0 RS722014 RS 72/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Evaluering av Den Nationale Scene
0 RS732014 RS 73/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Utbetaling av tilskudd - kartlegging og verdsetting av friluftsområder - Avtalenummer 14010558
0 RS742014 RS 74/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Konferanse BYLIV OG NÆRING I SENTRUM – verneverdige byområder som ressurs -Litteraturhuset i Bergen 25. – 26. november 2014
0 RS752014 RS 75/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Planrapport 2013 - regional og kommunal planlegging i Hordaland - orientering
0 RS762014 RS 76/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til rundebordskonferanse 24. oktober 2014. Samarbeid mellom Noreg og Skotland om kulturarv
0 RS772014 RS 77/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Grunnlovsjubileumsarrangement i fylkeskommunal regi hausten 2014
0 RS782014 RS 78/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Seminar - Fra ting til ting - tingets arkeologi og historie
0 RS792014 RS 79/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Olympiatoppen Vest - kunnskapsturnè
0 PS1262014 PS 126/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag om freding av den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Høyringsfråsegn
0 PS1272014 PS 127/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot i Prosjekt bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer
0 PS1282014 PS 128/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland. Høyring av forprosjekt.
0 PS1292014 PS 129/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminne (BARK) - retningsliner
0 PS1302014 PS 130/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunst- og kulturformidling i skulen - Avtale med kommunar
0 PS1312014 PS 131/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2014
0 PS1322014 PS 132/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klage over avslag, Ålmenne kulturføremål 2014 - Dokumentar/ kortfilm "idrettsmerkestatuett økonomisk"
0 PS1332014 PS 133/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Spørsmål om oppnemning av styremedlem - Stiftelsen Fjelberg Prestegard
0 PS1342014 PS 134/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klage over avslag på søknad om tilskot – Teaterdrift Bergen AS
0 PS1352014 PS 135/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til høyring av "retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelseplikten i henhold til kulturminneloven
0 PS1362014 PS 136/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Innspel til Helse- og omsorgsdepartementet om ny folkehelsemelding 2015
0 PS1372014 PS 137/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om konsesjon for overføring av Vatn 1062 og Vatn 1112 på Pyttafloene til Mauranger kraftverk. Høyringsfråsegn.
0 PS1382014 PS 138/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til kommuneplanens arealdel - Meland kommune
0 PS1392014 PS 139/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om 3 overføringar frå Vaksdalsvassdraget til Herfangen for kraftproduksjon i Samnangervassdraget - fråsegn
0 PS1402014 PS 140/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kommuneplan for Modalen kommune 2014 - 2025
0 PS1412014 PS 141/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til områdeplan for Valestrand sentrum i Osterøy kommune
0 PS1422014 PS 142/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om overføring av Svartavatn til Torfinnsvatn for auka kraftproduksjon i Hodnaberg kraftverk i Voss kommune - fråsegn
0 PS1432014 PS 143/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn områderegulering Sævarhagen - Haga - Nedre Økland, Stord kommune
0 PS1442014 PS 144/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til kommuneplanens arealdel, Fjell kommune
Versjon:5.2.2