eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 02 20141202 02.12.2014 10:30 Fylkeshuset Sunnhordland 4. etg. - møterom 420 Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1592014 PS 159/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1602014 PS 160/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1612014 PS 161/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS1622014 PS 162/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS882014 RS 88/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Status for flytting av Hordaland Teater (HoT)
0 RS892014 RS 89/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget
0 RS902014 RS 90/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn - omlegging av forvaltningen fra 2015
0 RS912014 RS 91/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vedrørende ev. flytting av helikoptertrafikk til Stord.
0 PS1632014 PS 163/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høringsfråsegn – utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje
0 PS1642014 PS 164/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Os kommune - tilskot til sikring av området Raudlio og Stokkedalen som regionalt friluftsområde
0 PS1652014 PS 165/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn om overføring av Krokatjørn til Torfinnsvatn i Voss kommune
0 PS1662014 PS 166/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Lussand kraftverk i Granvin kommune - fråsegn
0 PS1672014 PS 167/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til høyring av områdeplan for Våge sentrum - Tysnes kommune
0 PS1682014 PS 168/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tildeling av midlar til kartlegging og verdsetting av friluftsområde i kommunane
0 PS1692014 PS 169/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til ulike kulturføremål haust 2014 - opne søknader
0 PS1702014 PS 170/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Minnemarkering over symjaren Alexander Dale Oen
Versjon:5.2.2