eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 19 20150319 19.03.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312015 PS 31/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS322015 PS 32/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS332015 PS 33/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS152015 RS 15/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut KIK-prosjekt - Kulturminneplan i kommunane 2013 - 2016 - Årsrapport 2014
0 RS162015 RS 16/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kulturvernkonferansen 2015 - invitasjon
0 RS172015 RS 17/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 23. april i Stavanger
0 RS182015 RS 18/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Utlysing av Kulturlandskapsprisen 2015
0 RS192015 RS 19/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tildeling frå Miljødirektoratet til statleg sikring av friluftsområde (post 30) i Hordaland i 2014
0 RS202015 RS 20/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vedrørende sak - Mølleneset - Reguleringsplan for Bergenhus - Møllendal Øst - gnr 163 bnr 20 m.fl. Bergen kommune - melding om ny handsaming av sak
0 RS212015 RS 21/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Landskonferansen i friluftsliv 4.og 5.juni 2015
0 RS222015 RS 22/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Melding om at tilskotsordninga "Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv" utgår frå 2015.
0 RS232015 RS 23/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Sluttrapportering Kompetanseprogrammet "Folkehelse og nærmiljøkvalitetar - Helsefremjande nærmiljøkvalitetar for SFO" Hordaland 2012-2014
0 RS242015 RS 24/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ny standard for folkehelsearbeidet i Norden,- Trondheimserklæringa
0 RS252015 RS 25/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vindkraft i Hordaland
0 RS262015 RS 26/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ungdommens kulturmønstring 2015
0 RS272015 RS 27/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ringvirkningsanalysen for Grieghallen
0 RS282015 RS 28/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Landskonferansen 2015 Bad Park og Idrett
0 RS292015 RS 29/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Bergen og Omland Friluftsråd. Årsrapport 2014
0 PS342015 PS 34/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Gjestekunstnarbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune
0 PS352015 PS 35/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til samling knytt til etablering av kulturhusnettverk
0 PS362015 PS 36/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til sogelag/historielag 2015 og lokalhistorisk arbeid 2015
0 PS372015 PS 37/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prioritering av søknader om tilskot til statleg sikring av friluftsområder i Hordaland 2015 (kap. 1420 post 30)
0 PS382015 PS 38/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Friluftslivets år 2015 - kåring av Hordaland sitt mest attraktive friluftsområde
0 PS392015 PS 39/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Motsegn til ny vurdering -Reguleringsplan for Bergenhus - Møllendal øst - gnr 163 bnr 20 m.fl. - Bergen kommune
0 PS402015 PS 40/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til offentleg ettersyn av område- og detaljreguleringar for Moldegård og Bjånes - Os kommune
0 PS412015 PS 41/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunst- og kulturformidlingsprogram i skulen hausten 2015 og våren 2016
0 PS422015 PS 42/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Vidareføring av ordninga med opne gymsalar.
0 PS432015 PS 43/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn forslag kommunedelplan for Ytrebygda bydel - Birkeland, Liland, Ådland og Espeland - Plan nr. 61020000 - Bergen kommune
0 PS442015 PS 44/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om løyve til å byggja 7 kraftverk i Vaksdal og Voss kommunar. Fråsegn.
0 PS452015 PS 45/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2