eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 04 15 20150415 15.04.2015 00:00 Synfaring (15. april), Fylkeshuset (16. april) Fylkesutvalsalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462015 PS 46/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS472015 PS 47/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS482015 PS 48/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS302015 RS 30/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Overføring av tiltaks- og tilskuddsmidler til fylkeskommunene for 2015 i forbindelse med oppgaver på miljøområdet
0 RS312015 RS 31/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune - tilleggsinformasjon etter førespurnad
0 RS322015 RS 32/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tilskotsordning for støtte til merking og gradering av turløyper i Hordaland
0 RS332015 RS 33/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Videreføring av prøveprosjekt med delegasjon av midlertig myndighet i visse saker etter kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd
0 RS342015 RS 34/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapporten frå prosjektet Dei Ureine
0 RS352015 RS 35/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Den kulturelle skolesekken - Rapport for 2014
0 RS362015 RS 36/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Den kulturelle skolesekken - Plan for 2015
0 RS372015 RS 37/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kulturminnedagene 2015
0 PS492015 PS 49/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ålmenne kulturføremål våren 2015
0 PS502015 PS 50/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Gjennomgang av knutepunktordninga - invitasjon til innspel
0 PS512015 PS 51/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av museumsplanmidlar på institusjon 2015
0 PS522015 PS 52/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Stønad til tiltak for barn og unge våren 2015
0 PS532015 PS 53/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge 2015
0 PS542015 PS 54/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til lokale friluftslivstiltak 2015
0 PS552015 PS 55/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til friluftsføremål 2015 (Kap 1420 post 78)
0 PS562015 PS 56/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Statsbudsjettet 2015 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland
0 PS572015 PS 57/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde, kap. 1420, post 78
0 PS582015 PS 58/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekt kulturminnekompetanse i kommunane 2013-2016 (KIK). Fordeling av midlar til kommunane i 2015
0 PS592015 PS 59/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om planendring for Nottveit kraftverk. Fråsegn Hordaland fylkeskommune
0 PS602015 PS 60/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Førebels justering av retningsliner til driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar 2015
0 PS612015 PS 61/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunstnarutveksling mellom Hordaland og Basse-Normandie
0 PS622015 PS 62/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank om Ungdommens Kulturmønstring i Hordaland
0 PS632015 PS 63/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2