eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 10 20150910 10.09.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etg Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1402015 PS 140/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1412015 PS 141/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1422015 PS 142/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS572015 RS 57/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ny landbruksveiforskrift - fastsettelsesbrev, landbruksveiforskrift og endringsforskrift
0 RS582015 RS 58/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikt og budsjettering av arkeologiske registreringer og i henhold til kulturminneloven
0 RS592015 RS 59/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til Riksantikvarens kulturminnekonferanse Høstmøte i Hamar 18.-19. november 2015
0 RS602015 RS 60/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tildeling frå Miljødirektoratet til statleg sikring av friluftsområde (post 30) i Hordaland 2015
0 RS612015 RS 61/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Meldingssak - Planforslag for Ådland, Ytrebygda - Gnr 112 bnr 1 og 4 m.fl. - Bergen kommune
0 PS1432015 PS 143/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tildeling av prosjektmidlar under Kulturelt utviklingsprogram 2015
0 PS1442015 PS 144/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Konsolidering stiftinga Bjørn West-museet og stiftinga Museum Vest
0 PS1452015 PS 145/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Invitasjon til medlemskap i «Norges Verdensarv»
0 PS1462015 PS 146/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kunstnarstipend 2015
0 PS1472015 PS 147/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Riksantikvarens utkast til veileder for NB! - registeret. Kulturminnefagleg innspel.
0 PS1482015 PS 148/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kommunedelplan for Rv 13 Jøsendal - Odda sør - høyring
0 PS1492015 PS 149/2015 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2