eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 19 20160119 19.01.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS22016 PS 2/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS32016 PS 3/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS12016 RS 1/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Planrapport 2014 - regional og kommunal planlegging i Hordaland - orientering
0 RS22016 RS 2/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Folkevaldopplæring med tema verdsarven Vestnorsk fjordlandskap og Nærøyfjorden Verdsarvpark
0 RS32016 RS 3/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Prosjekt - Kulturminneplaner i kommunane 2013-2016 (KIK) - Invitasjon til samarbeid og utlysing av midlar i 2016
0 RS42016 RS 4/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Overføring av forvaltningsansvaret for tidligere statseide Entra eiendoms eiendommer fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen
0 RS52016 RS 5/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon fra Lofoten mot Sellafield til InfoArena 2016 i Stamsund 23. juni
0 RS62016 RS 6/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til innspel seminar om pengespel
0 RS72016 RS 7/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Endringar i energiloven § 4-2 om utanlandsforbindelser
0 PS42016 PS 4/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Skisseprosjekt for ombygging av Sentralbadet
0 PS52016 PS 5/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Regional transportplan Hordaland 2018-2028 - vedtak av planprogram
0 PS62016 PS 6/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Miljøprogram 2016
0 PS72016 PS 7/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyringsuttale – ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjonar
0 PS82016 PS 8/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyringsfråsegn kommunedelplan for idrett,friluftsliv og nærmiljø 2016 -2026 - Radøy kommune
0 PS92016 PS 9/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyring Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2015-2022 Bømlo kommune
0 PS102016 PS 10/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyringsfråsegn kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Eidfjord kommune
0 PS112016 PS 11/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Grønn strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2015 - høyringssvar frå fylkeskommunen
0 PS122016 PS 12/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revisjon av kommuneplan for Fedje 2015
0 PS132016 PS 13/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Nordisk bibliotekkonferanse i Bergen 12. – 14. juni 2016. Søknad om tilskot. Politisk representasjon
0 PS142016 PS 14/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Modellbibliotek i Hordaland i 2016
0 PS152016 PS 15/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016
0 PS162016 PS 16/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fullmakter på kulturområdet i 2016
0 PS172016 PS 17/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2016
0 PS182016 PS 18/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Driftstilskot til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Retningsliner.
0 PS192016 PS 19/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Stønad etter vedtak - nye/reviderte tilskotsordningar med innretning og kriteria
0 PS202016 PS 20/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Landssamanslutninga av nynorskkommunar - Utsending til landsting i 2017
0 PS212016 PS 21/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2