eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 16 20160216 16.02.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222016 PS 22/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS232016 PS 23/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS242016 PS 24/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS82016 RS 8/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut UKM-festivalen i Hordaland 2016. Info til lokalarrangørane
0 RS92016 RS 9/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tildelingsbrev frå KMD- Statsbudsjettet
0 RS102016 RS 10/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapportering på bruken av statlege tiltaks- og tilskotsmidlar på miljøområdet i 2015
0 RS112016 RS 11/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Norsk Kulturforums landskonferanse, Tønsberg 24.-25. mai 2016
0 RS122016 RS 12/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Campus Bergen - invitasjon til møte
0 RS132016 RS 13/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut The Convener of Orkney Island Council - Thank you letter
0 RS142016 RS 14/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Konferanse 22. og 23. februar 2016 - Korleis arbeide i råd for menneske med nedsett funksjonsevne?
0 PS252016 PS 25/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Vurdering av ordninga med 3-årig fylkeskommunal driftstøtte
0 PS262016 PS 26/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Oversikt over folkehelsa i Hordaland 2015-2019
0 PS272016 PS 27/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Retningsliner for tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom
0 PS282016 PS 28/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Energi- og miljøplan for Ulvik herad 2016-2020. Høyringsfråsegn.
0 PS292016 PS 29/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord
0 PS302016 PS 30/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn - Kommunedelplan E39 Heiane - Ådland - Stord kommune
0 PS312016 PS 31/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Hitland, Åsane - gnr 181 bnr 5,18,23, - Bergen kommune
0 PS322016 PS 32/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilsluttnad til endring av Festspillene i Bergen sine vedtekter
0 PS332016 PS 33/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revidering av programområde i Kulturelt utviklingsprogram(KUP)
0 PS342016 PS 34/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Museumsplanmidlar 2016
0 PS352016 PS 35/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Miljøprisen 2015
0 PS362016 PS 36/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2