eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 10 20160510 10.05.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS682016 PS 68/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS692016 PS 69/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS702016 PS 70/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS312016 RS 31/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Fredingsarbeidet i Hordaland
0 RS322016 RS 32/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Konferansen FARGESPILL-FLERE FARGER september 2016
0 RS332016 RS 33/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Prosjekt Bryggen - Fordeling av tilskot 2016
0 PS712016 PS 71/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2016
0 PS722016 PS 72/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Evaluering av Hordaland fylkeskommune sine samarbeidsregionar
0 PS732016 PS 73/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til viltformål 2016
0 PS742016 PS 74/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord
0 PS752016 PS 75/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revisjon av kunstnarstipend
0 PS762016 PS 76/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Restaurering av verneverdige bygg - budsjettfordeling
0 PS772016 PS 77/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Statusrapport museumsplanen 2012-2015
0 PS782016 PS 78/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til forslag til Kommunedelplan for sjø og strandsone 2016-2026, Osterøy kommune
0 PS792016 PS 79/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekt Kulturminnekompetanse i kommunane 2013-2016(KIK)- fordeling av midlar til kommunane i 2016
0 PS802016 PS 80/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2