eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 06 20161206 06.12.2016 11:00 Fylkeshuset, fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1502016 PS 150/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1512016 PS 151/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1522016 PS 152/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS662016 RS 66/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Program Internasjonal kulturkraft Bergen januar 2017
0 RS672016 RS 67/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Deltakarevaluering Kultur- og idrettskonferansen 2016
0 RS682016 RS 68/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Konferanse om barnefattigdom
0 RS692016 RS 69/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Fordeling av speleoverskot frå Norsk Tipping
0 RS702016 RS 70/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut UNESCO: Nominasjon av Oselvaren til lista over beste vernepraksisar
0 RS712016 RS 71/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune.
0 PS1532016 PS 153/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017
0 PS1542016 PS 154/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag til endringar i plan- og bygningslova og regelverk om konsekvensutgreiingar - høyring
0 PS1562016 PS 156/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025. Handlingsprogram for 2017.
0 PS1572016 PS 157/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord´n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune
0 PS1582016 PS 158/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2016 - 2019
0 PS1592016 PS 159/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak
0 PS1602016 PS 160/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om samtykke til handel- Kleppestø sentrum områdeplan - Plan 213 - Askøy kommune
0 PS1612016 PS 161/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Idrettscampus Bergen
0 PS1622016 PS 162/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2017
0 PS1632016 PS 163/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag om freding av MIL Veteranstasjon, Lars Hilles gate 27. Høyringsfråsegn
0 PS1642016 PS 164/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Skisseprosjekt for Sentralbadet. Fylkeskommunal medfinansiering
0 PS1652016 PS 165/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bygningsvernkonsulentordninga. Status og vidare arbeid
0 PS1662016 PS 166/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Statsbudsjettet 2016 kap. 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland – fordeling av ekstra midlar
0 PS1672016 PS 167/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Stønad til tiltak til Kulturtiltak - amatør
0 PS1682016 PS 168/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tildeling av tilskot til større kulturprosjekt med regional verdi
0 PS1692016 PS 169/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av tilskot til Kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell
0 PS1702016 PS 170/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS1712016 PS 171/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Plan 368 - Askøyparken - Privat reguleringsplan og høring av planprogram - Askøy kommune
Versjon:5.2.2