eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 18 20170118 18.01.2017 12:30 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS22017 PS 2/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS32017 PS 3/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 PS42017 PS 4/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning
0 PS52017 PS 5/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Utviding av tilskotsordninga lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom frå 2017
0 PS62017 PS 6/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Stønad etter vedtak - reviderte tilskotsordningar med kriteria og innretting
0 PS72017 PS 7/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av støtte til bibliotekprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland 2017
0 PS82017 PS 8/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fullmakter på kultur- og idrettsområdet i 2017
0 PS92017 PS 9/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ny forskrift om offentlege arkiv - høyring
0 PS102017 PS 10/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til områdereguleringsplan for Vårheia bustadområde - gnr 302 bnr 1, 12, 15 m.fl. Arna - Bergen kommune
0 PS112017 PS 11/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klimapartnar Hordaland - vidare utvikling
0 PS122017 PS 12/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag til endringar i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. Fråsegn
0 PS132017 PS 13/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2