eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 15 20170215 15.02.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS142017 PS 14/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS152017 PS 15/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS162017 PS 16/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS12017 RS 1/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Meklinger og plansaker til avgjerd i departementet frå Hordaland i 2015 og 2016
0 RS22017 RS 2/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapport med oversikt over deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt 2016
0 RS32017 RS 3/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Stikonferansen 8-9 mars 2017
0 RS42017 RS 4/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kommunedelplan for sjø og strandsone 2016-2026, Osterøy kommune - Orientering om prosess
0 RS52017 RS 5/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Idrettscampus Bergen - referat frå styringsgruppa 11.01.2017 - med vedlegg
0 RS62017 RS 6/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Spelemidlar til idrettsanlegg - rapport for 2016
0 RS72017 RS 7/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid
0 RS82017 RS 8/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oppdragsbrev for Statsbudsjettet 2017 - tilskot til Hordaland fylkeskommune under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk
0 RS92017 RS 9/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Konferanse om barnefattigdom
0 RS102017 RS 10/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut International Newsletter 2/2016
0 RS112017 RS 11/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2017
0 RS122017 RS 12/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Fråsegn til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel, Askøy kommune 2016
0 RS132017 RS 13/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversikt over tilsegn frå Handlingprogram for næringsutvikling i Hordaland pr. 31.12.2016
0 PS172017 PS 17/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Bybanen sentrum til Fyllingsdalen - delstrekning 1 - Bergen kommune
0 PS182017 PS 18/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til framlegg til ny byggteknisk forskrift- TEK 17
0 PS192017 PS 19/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Nye retningsliner for Norsk kulturråd si festivalstøtteordning og finansiering av Festspillene i Bergen
0 PS202017 PS 20/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prioriteringar for kutlurminneforvaltinga 2017
0 PS212017 PS 21/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Deltaking på St. Magnus International Festival 2017 - bidrag til Magnus 900
0 PS222017 PS 22/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til verna kulturminne i Hordaland - Ny innretning av ordninga «tilskot til vern og vøling av verneverdige bygg»
0 PS232017 PS 23/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag til endringar i vannressursloven og jordlova. Fråsegn
0 PS242017 PS 24/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om løyve til 7 småkraftverk i Voss kommune. Fråsegn.
0 PS252017 PS 25/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn - Statleg kommundelplan for E39 Stord - Os
0 PS262017 PS 26/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn frå Hordaland fylkeskommune til kommuneplanens arealdel- Kvinnherad kommune
0 PS272017 PS 27/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2