eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 22 20170322 22.03.2017 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen. 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS282017 PS 28/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS292017 PS 29/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS302017 PS 30/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS142017 RS 14/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut UKM - Ung Kultur Møtest - UKM Hordaland
0 RS152017 RS 15/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Godkjenning av Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020
0 PS312017 PS 31/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Markering av kristenretten 1000 år - Moster 2024
0 PS322017 PS 32/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder 2017 - Statsbudsjettet kap 1420 - post 78
0 PS332017 PS 33/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bruk av tilskot løyvd til folkefest under Sykkel-VM
0 PS342017 PS 34/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klager på avslag i ordninga Tilskot til større kulturprosjekt med regional verdi haust 2016
0 PS352017 PS 35/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til utbygging av breiband
0 PS362017 PS 36/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland. Fordeling 2017
0 PS372017 PS 37/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til statleg sikring av friluftsområder 2017
0 PS382017 PS 38/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 2017 - Søknader om arrangementstilskot til nasjonale eller internasjonale seniormeisterskap
0 PS392017 PS 39/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Sunnhordland museum og Stord maritime museum
0 PS402017 PS 40/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn - Kulturminneplan 2016 - 2022 - Sund kommune
0 PS412017 PS 41/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forprosjekt om verdsarvsenter på Bryggen
0 PS422017 PS 42/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Utvikling av Odda med utgangspunkt i Trolltungaturismen
0 PS432017 PS 43/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Folkebiblioteka som integrering- og læringsarenaer: prosjekt i Hordaland
0 PS442017 PS 44/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2