eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 16 20170516 16.05.2017 12:30 Askøy rådhus, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642017 PS 64/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS652017 PS 65/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS662017 PS 66/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS292017 RS 29/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2017
0 RS302017 RS 30/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer
0 RS312017 RS 31/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Idrettscampus Bergen, referat frå møte i styringsgruppa 18. april 2017
0 RS322017 RS 32/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapport frå Fjord Norge AS til fylka 2016
0 PS672017 PS 67/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027, deltaking frå Hordaland
0 PS682017 PS 68/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak
0 PS692017 PS 69/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan
0 PS702017 PS 70/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om konsesjon for bygging av Solheimsdalen kraftverk i Tysnes kommune. Høyringsfråsegn.
0 PS712017 PS 71/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om løyve til 3 små vasskraftverk i Odda kommune. Fråsegn
0 PS722017 PS 72/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Retningsliner for premiering til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement
0 PS732017 PS 73/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Nye retningsliner for fylkeskommunalt investeringstilskot til idrettsanlegg
0 PS742017 PS 74/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017
0 PS752017 PS 75/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekt Kulturminnekompetanse i kommunane 2013-2017 (KIK) - fordeling av midlar til kommunane i 2017
0 PS762017 PS 76/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - framlegg av plan etter høyring
0 PS772017 PS 77/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til større prosjekt for tilrettelegging og formidling av arkeologiske kulturminne
0 PS782017 PS 78/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til viltformål 2017
0 PS792017 PS 79/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekttilskot : større kulturtiltak. Tildeling 2017
0 PS802017 PS 80/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekttilskot kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell. Tildeling vår 2017
0 PS812017 PS 81/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revidering av retningsliner for arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap
0 PS822017 PS 82/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekttilskot: Kultur - amatør. Fordeling våren 2017
0 PS832017 PS 83/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering
0 PS842017 PS 84/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Retningsliner for tilskotsordning til medfinansiering til bygging av idrettshall til kommunar
0 PS852017 PS 85/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2