eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 20 20170620 20.06.2017 12:45 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS862017 PS 86/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS872017 PS 87/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS882017 PS 88/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS332017 RS 33/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen skuleåret 2017-2018
0 RS342017 RS 34/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Administrativ høyringsuttale Melding til Stortinget nr. 26 "Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende"
0 RS352017 RS 35/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapport - revidert skisseprosjekt av Sentralbadet som Scenekunsthus
0 RS362017 RS 36/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Breibandutbygging - Nasjonal tilskotsordning 2017 - prioriteringsliste
0 RS372017 RS 37/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut AUD-rapport 03-17 Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland - Tilstand og utfordringar i 2016
0 RS382017 RS 38/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Invitasjon til internasjonal bibliotekkonferanse i Bergen 15. - 17. august
0 RS392017 RS 39/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dialogkonferansen idrett og friluftsliv 2017 - Invitasjon og mellombels program
0 RS402017 RS 40/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapport frå Nordsjøkommisjonen - møte i Energy and Climate Change Group 19.-21.april 2017
0 PS892017 PS 89/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Museumsløft 2017
0 PS902017 PS 90/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskot til sogelag/historielag (lokalhistorisk arbeid) haust 2017
0 PS912017 PS 91/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fråsegn til forslag til Kommunedelplan for Sjø og strandsone 2017-2027 - Osterøy kommune - 2. gongs høyring.
0 PS922017 PS 92/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyringsfråsegn – Forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalsokkelen
0 PS932017 PS 93/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Karriere Hordaland - etablering av fylkeskommunale karrieresenter for vaksne
0 PS942017 PS 94/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revidering av retningsliner til utviklingsstipend og nye retningsliner for nytt stipend til gateaktivitet
0 PS952017 PS 95/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Sommarfullmakt 2017 til utvalsleiar for utval for kultur, idrett og regional utvikling.
0 PS962017 PS 96/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Gåve til Bergen og Omland Friluftsråd sitt 80-års-jubileum i 2017
0 PS972017 PS 97/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS982017 PS 98/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Innspel til handlingsprogram knytt til Meld.St.18 (2015-16) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet frå Hordaland fylkeskommune
0 PS992017 PS 99/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fylkeskoordinerande institusjon for privatarkiv i Hordaland
Versjon:5.2.2