eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 15 20171115 15.11.2017 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1322017 PS 132/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1332017 PS 133/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1342017 PS 134/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS622017 RS 62/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Status antidopingsamarbeid 2017
0 RS632017 RS 63/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Velkommen til Landsturneringen i Bergen 7.-9. september 2018
0 RS642017 RS 64/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Idrettscampus Bergen - oppsummering 2017
0 RS652017 RS 65/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Idrettscampus Bergen - referat frå møte i styringsgruppa 29.09.2017
0 RS662017 RS 66/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversendingsforslag frå fylkestinget oktober 2017 - breibanddekning i fylket
0 RS672017 RS 67/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Næringsretta partnarskamsmidlar 2018-2020 - Følgjesak til Fylkesrådmann sitt forslag til budsjett 2018.
0 PS1352017 PS 135/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021
0 PS1362017 PS 136/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fylkeskommunalt investeringstilskot til idrettsanlegg 2017 sak 2
0 PS1372017 PS 137/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Justering av dagsatsar i kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen
0 PS1382017 PS 138/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekttilskot: kunst og kultur - profesjonell - tildelingar haust 2017
0 PS1392017 PS 139/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosjekttilskot: Kultur- amatør. Fordeling hausten 2017
0 PS1402017 PS 140/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Konsesjonssøknad for Folkedal II kraftverk i Granvin herad – fråsegn
0 PS1412017 PS 141/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilskott, løyving og fordeling av midlar til opningsmarkeringar av Kystpilegrimsleia 2018
0 PS1422017 PS 142/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2017
0 PS1432017 PS 143/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om Onarheim kraftverk, Kvinnherad kommune - fråsegn
0 PS1442017 PS 144/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ekstrautlysning Turskiltprosjektet 2017
0 PS1452017 PS 145/2017 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta Utviklingsstipend innan idrett 2017
0 PS1462017 PS 146/2017 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta Utviklingsstipend innan gateaktivitet 2017
0 PS1472017 PS 147/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2