eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 05 20171205 05.12.2017 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1482017 PS 148/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste
0 PS1492017 PS 149/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av møtebok frå forrige møte
0 PS1502017 PS 150/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (meldingar)
0 RS682017 RS 68/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Planrapport 2016 - regional og kommunal planlegging i Hordaland
0 RS692017 RS 69/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Statsbudsjett 2018 - konsoldering mellom Museum Vest og Bergens sjøfartsmuseum
0 RS702017 RS 70/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Førespurnad frå Askøy kommune om ny vurdering av Plan 368 Askøypakken
0 RS712017 RS 71/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tilsegn til hurtigladeinfrastruktur 2017
0 RS722017 RS 72/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Utfordringar med kunstgras
0 RS732017 RS 73/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Førespurnad om konkretisering av spelemiddelføresegnene - tilskot til skilting og merking
0 RS742017 RS 74/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Sykkel-VM og økonomisk status
0 PS1512017 PS 151/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - freda eigedomar i landsverneplan for Kulturdepartementet. Høyringsfråsegn
0 PS1522017 PS 152/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klage på avslag søknad på Lokale kulturbygg 2017
0 PS1532017 PS 153/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025.Handlingsprogram 2018.
0 PS1542017 PS 154/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfoldlova - fråsegn
0 PS1552017 PS 155/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Klimaplanen sitt handlingsprogram 2018
0 PS1562017 PS 156/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
Versjon:5.2.2