eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Inngående brev Masterstudent ønsker jobb i Fylkeskommunen Elisabeth Lofthus
2015/8593 20171213 13.12.2017 Inngående brev Forespørsel om rekruttering av elever til hovedoppgave i psykologi Damskau, Hanna
2017/17687 20171213 13.12.2017 Inngående brev Vedtak i sak - Vassleidning gnr 1 bnr 7, Tyssøyvågen, Sund kommune Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
2017/17687 20171213 13.12.2017 Inngående brev Vassleidning gnr 1 bnr 7, Tyssøyvågen, Sund kommune Sund Kommune
2017/847 20171213 13.12.2017 Inngående brev Akseptering av tilskudd med saksnummer Lydgalleriet
2017/86 20171213 13.12.2017 Inngående brev Gbnr 8/886 - Melding om vedtak - Kleppe Øvre - Ny behandling av klage på dispensasjon ASKØY KOMMUNE
2017/4342 20171213 13.12.2017 Inngående brev Tilskudd folkehelse BERGEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Utgående brev Masterstudent ønsker jobb i Fylkeskommunen Elisabeth Lofthus
2015/2163 20171213 13.12.2017 Inngående brev Post 71 - Forskudd på kr. 250.000 til naust Mauranger, Kvinnherad Stig Fredheim
2014/1061 20171213 13.12.2017 Utgående brev Referat oktobermøte kunstkomiteen for Voss gymnas Per Højgaard m.fl.
2014/11640 20171213 13.12.2017 Internt notat Kulturminnevern og verdiskaping. Søknad om overføring av løyvde midlar til 2018 David J Aasen Sandved m.fl.
2014/11640 20171213 13.12.2017 Internt notat Kulturminnevern og verdiskaping, prosjektet Kystpilegrimsleia. Søknad om overføring av midlar til 2018 David J Aasen Sandved m.fl.
2014/11640 20171213 13.12.2017 Internt notat Kulturminnevern og verdiskaping, prosjektet Kystpilegrimsleia. Søknad om overføring av statsmidlar til 2018 David J Aasen Sandved m.fl.
2017/17687 20171213 13.12.2017 Utgående brev Vassleidning gnr 1 bnr 7, Tyssøyvågen, Sund kommune Sund kommune
2017/17687 20171213 13.12.2017 Utgående brev Kulturminnefagleg fråsegn - Tyssøy - gnr 1 bnr 2 og 7 - legging av vannledning - Sund kommune SUND KOMMUNE
2017/17691 20171213 13.12.2017 Inngående brev Gnr/bnr 37/49 Råkebakkane - Tilbygg - Dispensasjonsløyve for tilbygg til bustad § 19-2 ØYGARDEN KOMMUNE
2017/5074 20171213 13.12.2017 Utgående brev Høringsuttale Kunnskapsdepartementet
2017/17633 20171213 13.12.2017 Utgående brev Overføring av midlar til overvaking av innsjøar i Hordaland i 2018 FYLKESMANNEN I HORDALAND
2017/17437 20171213 13.12.2017 Inngående brev Signert kontrakt - produksjon - Total Vokal *****
2017/610 20171213 13.12.2017 Inngående brev Ber om møte om driftstilskudd for 2018 - Bergen Døvesenter BERGEN DØVESENTER
2017/15351 20171213 13.12.2017 Utgående brev Innbyding til informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring, skuleåret 2018/2019. Ny påmeldingsfrist Til ungdomsskulane i Hordaland
2015/2073 20171213 13.12.2017 Utgående brev Møte ifm innsendt bekymringsmelding Stein Ove Songstad
2016/94 20171213 13.12.2017 Internt notat Søknad om utanlandsreiser I samband med IFLA 2018 Per Morten Ekerhovd
2016/9012 20171213 13.12.2017 Inngående brev Reperbanen i Sandviken – Mesterhuset og Tjærehuset, gnr 168 bnr 2016 og 2017 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap ROLF OLSEN EIENDOMSSELSKAP AS
2017/3821 20171213 13.12.2017 Inngående brev Normandy and Hordaland linked by badminton ? Normandy
2017/58 20171213 13.12.2017 Inngående brev Anmodning HELSEDIREKTORATET
2017/58 20171213 13.12.2017 Utgående brev Anmodning om å få oversendt kopi av rapporter NAV Fana Sosialtjeneste
2017/16647 20171213 13.12.2017 Utgående brev ***** ***** *****
2017/16488 20171213 13.12.2017 Utgående brev Fråsegn til detaljregulering - Stavland - gnr 108 bnr 117 - 102 - Bømlo kommune AS BYGG PROSJEKT m.fl.
2017/17698 20171213 13.12.2017 Inngående brev Invitasjon til møte mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen 5. februar 2018 Statens vegvesen - Region Vest
2017/17708 20171213 13.12.2017 Inngående brev Høyring - Bømlo kommune planprogram ny kommuneplan 2018-2048 BØMLO KOMMUNE
2017/17705 20171213 13.12.2017 Inngående brev Stadfesting *****
2014/14645 20171213 13.12.2017 Inngående brev Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane - søknad om tilskot (FTU) STORD KOMMUNE
2017/17690 20171213 13.12.2017 Inngående brev E134 Stordalstunnelen - tilskudd for reduserte bompengetakster i 2017 Statens vegvesen - Region Vest
2017/17707 20171213 13.12.2017 Inngående brev Refusjonsgrunnlag for gitt undervisning, hausten 2017 Lindås kommune
2017/17673 20171213 13.12.2017 Inngående brev Hjelteryggen - gnr 39 bnr 26 - planid 124619820002 - reguleringsplan - Fjell kommune FJELL KOMMUNE
2017/17233 20171213 13.12.2017 Utgående brev Søknad om midlar til vaksenopplæring - full opplæring i helsearbeidarfaget Voss gymnas
2017/16856 20171213 13.12.2017 Inngående brev Statsbudsjettet 2017 kap. 226 post 21 - midlar til tilbod til ungdom utanfor opplæring og arbeid KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/17378 20171213 13.12.2017 Inngående brev Kystpilegrimsleia Referat frå møte i styringsgruppa 08.12.2017 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
2017/17692 20171213 13.12.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak. Gnr 84 bnr 1, Hamre. BERGEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Inngående brev Skjema Bugården 15 Rapportering BRYGGEN KUNSTSKOLE Jette Meyer
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Inngående brev Rapport BRYGGEN KUNSTSKOLE Jette Meyer
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Inngående brev Bygning Ag BRYGGEN KUNSTSKOLE Jette Meyer
2016/15417 20171213 13.12.2017 Inngående brev Søknad om lærlingkvote FISKERIDIREKTORATET
2016/9012 20171213 13.12.2017 Inngående brev Ynskje om utbetaling av tilskot Kåre Nes
2016/9012 20171213 13.12.2017 Inngående brev Bilder Kvelvbru Kåre Nes
2016/9012 20171213 13.12.2017 Utgående brev Yståstunet - Glasstove på Ystås - Askeladden ID: 127061-3 - Statsbudsjettet 2017 kap 1429 post 71 - Sluttutbetaling av tilskot Aslaug Jorunn Nestås
2017/17186 20171213 13.12.2017 Inngående brev Standardvilkår Tilsegn 169-2017 GODE SIRKLAR AS
2017/15435 20171213 13.12.2017 Inngående brev Særutskrift - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Kvinnherad Kommune - Bente Høyland
Ingen tilgang 20171213 13.12.2017 Inngående brev Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte KVINNHERAD KOMMUNE
Versjon:5.2.2