eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/153 20180921 21.09.2018 Inngående brev Kopi - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til fylkesveg 175 Espelandsvegen for oppføring av verksted - lagerhall på eiendommen gnr 112 bnr 2 i Bergen kommune Vegvesen
2017/181 20180921 21.09.2018 Inngående brev Norges kulturkommune 2019 Norsk kulturforum
2015/2797 20180921 21.09.2018 Inngående brev Utestengelse av løyvehavre på Bergen lufthavn - Brudd på yrkestransportloven og Konkurranseloven Taxi1
2018/14324 20180921 21.09.2018 Inngående brev Onarheim Bruk AS avd. Postsmolt. Søknad om etablering av nytt postsmoltanlegg på Onarheim - rapporter Radgivende Biologer
2018/14324 20180921 21.09.2018 Inngående brev Onarheim Bruk AS avd Postsmolt - Søknad om etablering av nytt postsmoltanlegg på Onarheim RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
2018/14335 20180921 21.09.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2018/14342 20180921 21.09.2018 Inngående brev Høring - forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
2018/14310 20180921 21.09.2018 Inngående brev Vedtak Erasmus+ 2018 Senter for internasjonalisering av utdanning
2018/13790 20180921 21.09.2018 Utgående brev Fråsegn Angeltveit vest - gnr 23 bnr 4, 6 m.fl., - Reguleringsendring - Fjell kommune FJELL KOMMUNE m.fl.
2018/14111 20180921 21.09.2018 Utgående brev Vurdering mht. offentlighetsloven Bane NOR - Skeie Henning
2018/14145 20180921 21.09.2018 Utgående brev Løyve Skåtholmen FUSA KOMMUNE m.fl.
2018/11798 20180921 21.09.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid for Bydel Åsane gnr 216 bnr 1273 - Eidsvågbakken m.fl. - Bergen kommune LINK ARKITEKTUR AS
2014/378 20180921 21.09.2018 Inngående brev Salhus Tricotagefabrik - Tilskudd fra statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 72 RIKSANTIKVAREN
2015/10633 20180921 21.09.2018 Inngående brev Skriftleg spørsmål - Siri Klokkerstuen (A) - Snøggbåten i Sunnhordland Siri Klokkerstuen
2016/2942 20180921 21.09.2018 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - Havnen gnr 65 bnr 67 - Fitjar kommune Haukelandet og Sunnhordland Jordskifterett
2016/8268 20180921 21.09.2018 Utgående brev Apeltunvegen 34 - krav om erstatning Walla Thahad
2016/34655 20180921 21.09.2018 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv Tilsegn-143-2016 KVAM KOMMUNE
2017/1320 20180921 21.09.2018 Inngående brev Rapport Den kulturelle spaserstokken ETNE KOMMUNE
2018/5 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om nedbetalingsplan fakturnr 2997 *****
2018/5 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om nedbetalingsplan fakturanr. 8045 - ***** ***** *****
2015/11453 20180921 21.09.2018 Internt notat uten oppfølging Møteplan 2019 - Styret for Fagskolen i Hordaland
2014/11252 20180921 21.09.2018 Utgående brev Svar på klage på vedtak om kansellering av tilsegn 224690 - invitasjon til møte Regionalt forskingsfond Vestlandet m.fl.
2016/895 20180921 21.09.2018 Inngående brev Rapport frå Memoar - "Krafttak for munnleg historie" - År 1 MEMOAR
2017/15389 20180921 21.09.2018 Inngående brev Kostnadsoverslag, Langøyna Arnt Runar Sævrøy
2018/8012 20180921 21.09.2018 Inngående brev Øygardenkonferansen: Søker om omdisponering av støtten fra HFK VEST NÆRINGSRÅD
2018/13244 20180921 21.09.2018 Inngående brev søknad 291007 NUI AS
2018/13901 20180921 21.09.2018 Internt notat Oppstart detaljregulering - gnr 47 bnr 50 - Litle-Sangolt og gnr 50 bnr 4 og 7 - Skoge - Sund kommune Britt Karen Spjeld m.fl.
2018/14321 20180921 21.09.2018 Inngående brev Detaljreguleringsplan for sentralidrettsanlegget - høyring og offentleg ettersyn - Voss kommune Voss Kommune
2018/14338 20180921 21.09.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2017/14818 20180921 21.09.2018 Inngående brev Referat fra møte 12.09.2018 - HFK om metode og materialvalg Toskedalsstova Rune Trohjell
2017/14818 20180921 21.09.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling Lindås Slusene 2018 LINDÅS SLUSENE
2017/17928 20180921 21.09.2018 Inngående brev Akseptskjema UNIVERSITETET I BERGEN
2018/644 20180921 21.09.2018 Utgående brev Uttale til søknad om reguleringsendring for Stemmegarden del av gnr 1/3 og 2 FJELL KOMMUNE
2018/12874 20180921 21.09.2018 Inngående brev Løyve til tiltak og dispensasjonar frå kommuneplanen - Utlegging av vannleidning i sjø på gnr 14 bnr 2, 4 og 171 - Lokøyna - Fjell kommune FJELL KOMMUNE
2018/13243 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad CO2BIO AS
2018/13866 20180921 21.09.2018 Inngående brev Vedrørende fjellsikring Bjørn Vidar Eik
2018/14325 20180921 21.09.2018 Inngående brev Fornminne og Hogging av skog - vurdering og synfareing VESTSKOG SA
2018/14327 20180921 21.09.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2014/17205 20180921 21.09.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av utredningsarbeid i BKK-området og indre Hardanger BKK NETT AS
2014/17205 20180921 21.09.2018 Inngående brev Invitasjon til Regionalt Kraftsystemmøte i BKK-området og indre Hardanger BKK NETT AS
2014/20552 20180921 21.09.2018 Inngående brev Sluttrapportering fra Industriutvikling Vest INDUSTRIUTVIKLING VEST AS
2014/24617 20180921 21.09.2018 Inngående brev Svar frå Posten og Bring Kundeservice angåande postsending 31.08.18 Salesforce
2015/1175 20180921 21.09.2018 Inngående brev Stødleterrassen - framlegg til freding etter kulturminnelova § 19. 2. gangs høyringsuttale ETNE KOMMUNE
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev HFK-15-0030 Utløysing av opsjon - Reisebyråtenester EGENCIA NORWAY AS
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev Møte i kunstutval Åse Løvgren
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev E-post med kunstner Åse Løvgren
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev E-post med kunstner Åse Løvgren
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev E-post med kunstner Åse Løvgren
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev E-post med kunstner Åse Løvgren
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev Proposal Bergen Katedralskole Kilpper-Projects
Versjon:5.2.2