eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 18 20190618 18.06.2019 10:00 Scandic Flesland Airport, Lønningsvn. 9, 5258 Blomsterdalen Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392019 PS 39/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Godkjenning møteprotokoll fellesnemnda 23.05.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212019 RS 21/2019 Oversyn over budsjettsøknader om driftstilskot for 2020 over Kulturbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Orientering om retningslinjer for eigarstyring i Vestland fylkeskommune og prosessen med overføring av eigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Partssamansetting og reglement for yrkesopplæringsnemnda i nye Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 Arbeidsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Tilsetjingsreglement for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262019 RS 26/2019 Permisjonsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272019 RS 27/2019 Løypemelding - DP 1.8 Fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282019 RS 28/2019 Samfunnsoppdrag, visjon og verdiar for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292019 RS 29/2019 Skriv frå FTU Hordaland, - nytt fylke - større ansvar for trafikksikkerheita Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS422019 PS 42/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 4/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Avtale - Overføring av dei statlege fiskerihamnene til regionane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 FTU Vestland - Tilskotsordningar, trafikktryggingspris og samarbeidsavtale med Trygg Trafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Regional planstrategi for Vestland - utfordringar for fylket og regionane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Anleggspolitikk og kriterier for tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Samarbeid med Fylkesmannen i Vestland om Jordvernstrategi for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll