eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 06 20140506 06.05.2014 09:00 Thon Hotel Bergen Airport 2 dagar Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS342014 PS 34/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Forslag til kurs i regi av Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382014 PS 38/2014 Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392014 PS 39/2014 Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon - Forslag til plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Evaluering av plan for selskapskontroll 2012- 2016 - Forslag til plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412014 PS 41/2014 Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Planlegging av møtet i kontrollutvalet 25. - 26.8.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182014 RS 18/2014 Godkjenning av prosjektrekneskap - Hjeltnes vgs - utbetring av vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Vedtak i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 24.3.14 gjeldande henvending frå Eidsland Grendalag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202014 RS 20/2014 Fv 569 Dalseid - Eidslandet - vernestatus og verneverdi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212014 RS 21/2014 Revisjonsuttale - Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222014 RS 22/2014 Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune - ref DL 201206786-28 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232014 RS 23/2014 Vedtak i KOFA på klage frå Bergn-Nordhordland Rutelag AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242014 RS 24/2014 Prosjekt: "Førebudd på framtida" - gjennomgang av HFK sin organisasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252014 RS 25/2014 Notat om inntak av lærlingar i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272014 RS 27/2014 Rekneskapsrapport pr. februar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland - rapport, status og forankring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune - revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mars 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Skatt mars 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322014 RS 32/2014 Oppfølging av vedtak gjeldande forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar 2013 - tilbakemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS452014 PS 45/2014 Årsmelding for kontrollutvalet for 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll