eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 08 25 20140825 25.08.2014 14:30 Hotel Ullensvang, Lofthus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622014 PS 62/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632014 PS 63/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642014 PS 64/2014 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652014 PS 65/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Prosjektstyring" - Status i arbeidet v/Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662014 PS 66/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontrollsystem og HMT" - Status i arbeidet v/Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672014 PS 67/2014 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Status i arbeidet v/Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682014 PS 68/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Status i arbeidet v/Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692014 PS 69/2014 Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702014 PS 70/2014 Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs. - Tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712014 PS 71/2014 Forslag til møteplan for kontrollutvalet for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722014 PS 72/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502014 RS 50/2014 Vedtak om invitasjon til selskapskontroll Hardangerbrua - Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Vedtak gjeldande oppfølging av forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Oppseiing av avtale mellom HFK og FKT. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532014 RS 53/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Handsaming i TING 11.6.14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542014 RS 54/2014 Vedtak på invitasjon om deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552014 RS 55/2014 Skatt juli 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS732014 PS 73/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll