eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 20 20140520 20.05.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS952014 PS 95/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS962014 PS 96/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS972014 PS 97/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS562014 RS 56/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS982014 PS 98/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS572014 RS 57/2014 Rapport - kvalitetssikring av investeringskostnader for bybane til Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582014 RS 58/2014 Informasjonskampanje om hjerneslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592014 RS 59/2014 Planlagd stad for møte i fylkesutvalet og fylkestinget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602014 RS 60/2014 Nettilgang i fylkeshuset og Wigandgården Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612014 RS 61/2014 Oppstart av regional forskingsstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622014 RS 62/2014 Kompensasjonsmidlane for auka arbeidsgivaravgift, - vidareføring av noverande forvaltingsregime for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632014 RS 63/2014 Orientering om evalueringa av ordninga med utlån av fylkeskommunale gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642014 RS 64/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652014 RS 65/2014 Kollektivtransport i distriktene - tildeling for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662014 RS 66/2014 Bompengerekneskap for E134 Åkrafjordvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672014 RS 67/2014 Bompengerekneskap 2013 for Halhjem - Sandvikvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682014 RS 68/2014 Henvendelse vedrørende ekstrempremature barn - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692014 RS 69/2014 Høyring av utkast - Klimaplan for Hordaland - Fylkesdelplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702014 RS 70/2014 Bompengerekneskap 2013 for Årsnes ferjekai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712014 RS 71/2014 Meldingssak om medarbeidarundersøkinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722014 RS 72/2014 Nytt Styrevervregister Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732014 RS 73/2014 Læreplass i Hordaland – spørsmål i fylkesutvalet 24.04.14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742014 RS 74/2014 Reglement - retningslinjer for utlån av fylkeskommunale bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752014 RS 75/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mai 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762014 RS 76/2014 Belønningsordninga - Bergen - Svar på rapportering av resultat frå 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772014 RS 77/2014 Kontaktutval E39 - Tilleggsvurdering knytt til deltaking frå Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS992014 PS 99/2014 Bergen Bompengeselskap AS - utvida garantiramme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002014 PS 100/2014 Nye Voss vidaregåande skule - godkjenning av forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022014 PS 102/2014 Evaluering av konkurranseutsetjing av reinhald på 3 vidaregåande skular - korrigert versjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012014 PS 101/2014 Stend - fornying av avtale om leige av grunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032014 PS 103/2014 Landbruksmelding for Hordaland 2014 - 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042014 PS 104/2014 Søknad frå Tide Buss AS om ruteløyve for flybuss på strekningane Åsane terminal - Bergen sentrum - Bergen lufthamn og tilbringarrute Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052014 PS 105/2014 Godkjenning av 6 prosjektrekneskapar innan universell utforming og innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062014 PS 106/2014 Framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet - framlegg til endring av vidare planprosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072014 PS 107/2014 Regional plan for Nordfjella - vedtak av plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082014 PS 108/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092014 PS 109/2014 Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga imkrevingsperiode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102014 PS 110/2014 Fråsegn til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112014 PS 111/2014 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122014 PS 112/2014 Møteplan 2015 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132014 PS 113/2014 Namn på tunellar på Fv 7 i Granvin herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142014 PS 114/2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152014 PS 115/2014 Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162014 PS 116/2014 Søknad frå Taxi 1 AS om ruteløyve for flybussruter i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172014 PS 117/2014 Justering av tilbodstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182014 PS 118/2014 Oppstart av Fv 7 Lussandberget - rassikringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192014 PS 119/2014 Areal til bussanlegg i Sunnhordland - kjøp av eigedomar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202014 PS 120/2014 Endring i sonestruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212014 PS 121/2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222014 PS 122/2014 Tour des Fjords - søknad om tilskot til planlegging og gjennomføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232014 PS 123/2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242014 PS 124/2014 Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252014 PS 125/2014 Konstituering i stillinga som fylkesrådmann - Johnny Stiansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262014 PS 126/2014 Skuletilbod for ungdom i Etne og Vindafjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272014 PS 127/2014 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettendring nr. 3 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282014 PS 128/2014 Tertialrapport pr. 30. april 2014 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292014 PS 129/2014 Godkjenning av årsrekneskapen 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302014 PS 130/2014 Hardanger og Voss museum – endring av vedtektene – fråsegn frå fylkeskommunen som eigar av Kabuso Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312014 PS 131/2014 Grieghallen IKS - Finansiering av Peer Gynt delen av Grieghallen - endra selskapsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322014 PS 132/2014 Samarbeid med CONNECT Vest-Norge, 2014 - 2017. Ny versjon. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332014 PS 133/2014 Fordeling av regionale næringsfond 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342014 PS 134/2014 Om mandat for utgreiing av 8-13 skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352014 PS 135/2014 Kommunekraft AS - kandidat til styret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362014 PS 136/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll