eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 04 20140204 04.02.2014 10:00 Fylkeshuset, Møterom 523, 5 etg Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22014 PS 2/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32014 PS 3/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42014 PS 4/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52014 PS 5/2014 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense ved Våga i Sveio kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62014 PS 6/2014 Klage på førehandstilsagn for utbetring av avkjørsle til Fv 158 på Lepsøy i Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72014 PS 7/2014 Årsmelding for klagenemnda - 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82014 PS 8/2014 Klage - Tilbakekalling av drosjeløyve Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS92014 PS 9/2014 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta