eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 06 20141106 06.11.2014 10:15 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412014 PS 41/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2015 - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452014 PS 45/2014 Godkjenning av møteprotokoll frå 18.09.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Møteplan 2015 - utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Evaluering av Eldrerådskonferansen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Tema for Vestlandssamlinga 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Representantar til brukarutvalet ved Helse Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Medlem til brukarutvalet vedHaraldsplass diakonale sjukehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332014 RS 33/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Referat frå FYEL-AU 25092014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland - høyringsbrev Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Høyringsuttale PREMISS; KULTUR - frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Forslag om redusert arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382014 RS 38/2014 Nytt varamedlem til Helse Vest frå fylkeseldreråda i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392014 RS 39/2014 Representant til brukerutvalg for pasienter og pårørende ved Haraldsplass Diakonale Sykehus - HDS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402014 RS 40/2014 Innspel til søknad om auke løyvingar til fylkeseldrerådet for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412014 RS 41/2014 Den kulturelle spaserstokken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422014 RS 42/2014 Endeleg referat frå studietur til Island 4.-8. mai 2014 - utan vedlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432014 RS 43/2014 Den "kulturelle spaserstokken" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442014 RS 44/2014 Protokoll Nordland fylkes eldreråd 27.03.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS522014 PS 52/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll