eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 13 20140513 13.05.2014 10:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 4.etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252014 PS 25/2014 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272014 PS 27/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272014 RS 27/2014 Arbeid for å sikre gjennomføring i kroppsøving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Oversyn over ulike utdanningsløp i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Møteplan for folkevalde organ 2015 - utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Orientering om evalueringa av ordninga med utlån av fylkeskommunale gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 2-årig studiespesialiserande ved Amalie Skram vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322014 RS 32/2014 Spørsmål knytt til sak om lærarane sine kompetansekrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332014 RS 33/2014 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet - Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Gjesteelevgaranti 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Næringsbarometer 2014 - oversendingsforslag til Opplærings og helseutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Fordeling av tilskot til fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Utfordringar vedk. rekruttering til helse- og sosialsektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282014 PS 28/2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302014 PS 30/2014 Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Justering av tilbodstrukturen 2014/15 etter prognoseinntaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Landbruksmelding for Hordaland 2014 - 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Nye Voss vidaregåande skule - godkjenning av forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Utgreiing av 8-13-skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Skuletilbod for ungdom i Etne og Vindafjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll