eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 11 20140911 11.09.2014 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252014 PS 25/2014 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272014 PS 27/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92014 RS 9/2014 Møteprotokoll frå møte i Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Utfordringar ved Vg3 i skule til fagbrev innan maritime konvensjonsfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Møteplan for Hordaland fagskulestyre i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Husleige ved studiestader for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Råd og utval for fagskulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Avslutning av tilsyn frå NOKUT ved Austevoll maritime fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282014 PS 28/2014 Inntekter ved Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nettbasert tilbod innan spesialreinhald og sterilforsyning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302014 PS 30/2014 Forslag til bruk av fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Bytte av namn for Fusa fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Ny strategiplan for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2013/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Endring i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll