eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 19 20141119 19.11.2014 12:00 Stord hotell, Stord Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2542014 PS 254/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2552014 PS 255/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2562014 PS 256/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1912014 RS 191/2014 Internasjonal pris til fylkeskommunal satsing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922014 RS 192/2014 Grønt energipunkt Danmarks plass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932014 RS 193/2014 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogrammet for næringsutvikling i Hordaland pr. 01.10.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942014 RS 194/2014 Kopi - Odda kommune - tilsegn om tilskot til oppretting av stilling som byantikvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952014 RS 195/2014 Kulturminnesøk Fv 550 Kråkevik-Syreflot - oversendingsforslag - oktobertinget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962014 RS 196/2014 Invitasjon til Utviklingsnett Brannsikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972014 RS 197/2014 Oversendingsforslag - status og framdrift i arbeidet med KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982014 RS 198/2014 Vinner av Kulturlandskapsprisen 2014 - takk for bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992014 RS 199/2014 Det beste veg alternativet mellom Aust og Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002014 RS 200/2014 Ferjesambandene Arsvågen - Moravika, Halhjem og Sandviksvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012014 RS 201/2014 Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022014 RS 202/2014 Ny politistruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032014 RS 203/2014 Oppfølging av rammede og berørte etter 22. juli Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042014 RS 204/2014 Seminar - Fra ting til ting - tingets arkeologi og historie Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052014 RS 205/2014 Kopi - LCVT - Vaarsol - Stadfesting av status som verna skip Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062014 RS 206/2014 Uttale til budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072014 RS 207/2014 Uttale til fylkesrådmannens forslag til budsjett 2015 - frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082014 RS 208/2014 Kollektivmeldinga 2013 - tilleggsopplysningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092014 RS 209/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr november Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102014 RS 210/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr november 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2572014 PS 257/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS182014 DS 18/2014 Låneopptak 2014 - III Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2582014 PS 258/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2592014 PS 259/2014 Økonomirapportering pr. oktober. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2602014 PS 260/2014 Søknad om nasjonalt senter for odontofobi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2612014 PS 261/2014 Regionalt odontologisk kompetansesenter - samarbeidsavtaler og samarbeidsform Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2622014 PS 262/2014 Konseptvalutgreiing (KVU) Voss - Arna. Høyringsuttale frå Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2632014 PS 263/2014 Regional transportplan Hordaland, revisjon av Handlingsprogram 2015 - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2642014 PS 264/2014 Fylkesvegane - plan- og byggeprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2652014 PS 265/2014 Fv 550 Kråkevik - Syreflot - reguleringsplan - utbetring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2662014 PS 266/2014 Strategi for innfartsparkering - høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2672014 PS 267/2014 Fv 563 - rundkøyring Florvåg - søknad om forskottering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2682014 PS 268/2014 Handlingsprogram kollektiv 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2692014 PS 269/2014 Endring av fagskulen sin plass i styringssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2702014 PS 270/2014 Lokal forskrift om inntak til International Baccalaureate i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2712014 PS 271/2014 Elev- og lærlingombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2722014 PS 272/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handelVedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2732014 PS 273/2014 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2742014 PS 274/2014 Høyring - Forslag til forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2752014 PS 275/2014 Plan for kompetanseutvikling 2012-2015, tiltak 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2762014 PS 276/2014 Regional forskingsstrategi Hordaland 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2772014 PS 277/2014 Oppretting av pris - Årets hordalending Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2782014 PS 278/2014 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – budsjettfordeling nr. 7 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2792014 PS 279/2014 Forslag om freding av den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2802014 PS 280/2014 Årleg lønsregulering for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2812014 PS 281/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut