eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 04 20141204 04.12.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Møterom 367, Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2822014 PS 282/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2832014 PS 283/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2842014 PS 284/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS2112014 RS 211/2014 Vedrørende ev. flytting av helikoptertrafikk til Stord. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122014 RS 212/2014 Status for flytting av Hordaland Teater (HoT) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132014 RS 213/2014 Revisjon av beredskapsplan - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142014 RS 214/2014 Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152014 RS 215/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162014 RS 216/2014 Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2172014 RS 217/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr desember Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182014 RS 218/2014 Støtte frå Ullensvang formannskap til å oppretthalda idrettslina ved Odda vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2852014 PS 285/2014 Søknad om midlar til oppretting av ein ny fagskuleklasse etter Stord-modellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2862014 PS 286/2014 Justering av undervisninsgstilbodet - skuleåret 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2872014 PS 287/2014 Lussand kraftverk i Granvin kommune - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2882014 PS 288/2014 Os kommune - tilskot til sikring av området Raudlio og Stokkedalen som regionalt friluftsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2892014 PS 289/2014 Fråsegn om overføring av Krokatjørn til Torfinnsvatn i Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2902014 PS 290/2014 Fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2912014 PS 291/2014 Minnemarkering over symjaren Alexander Dale Oen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2922014 PS 292/2014 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2932014 PS 293/2014 Fornya samarbeidsavtale mellom Rogaland, Hordaland- og Sogn og Fjordane fylkeskommune om forvaltninga av Regionalt forskingsfond Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2942014 PS 294/2014 Prinsipp for godtgjersle for styreverv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2952014 PS 295/2014 Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i Business Region Bergen og framlegg til ny samarbeidsavtale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2962014 PS 296/2014 Høyring - Lov om Innovasjon Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972014 PS 297/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll