eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 29 20150129 29.01.2015 11:00 Fylkeshuset, Bergen Møterom 367- Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Utkast til rutine for varsling - justert etter HAMU 7 jan 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Kontaktutval for Hordfast - Referat frå møte 5. desember 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Innspel til Energimeldinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Staten må ta et større ansvar for naturødeleggelser Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene - innspill fra Rogaland og Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Oppsummering av Riksantikvarens standpunkt til alternativ for Bybane mot Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Obligatorisk bombrikke i Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Reinhaldstenestene under ei eining med vikarpool Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Innspel om rasfare i Nærøydalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular – handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - orientering om oppfølging av høyringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Oppsummering av søknader etter tildelingsforskriftene i Akvakulturlova i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Oppstart av prosjekt Fv 158 - Grindavoll - Lepsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Fv 209 Storskaret - Arefjord - status pr januar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 Brev sendt Samferdselsdepartementet/Samferdselskommiteen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 Høring - forslag til endringar i lov om interkommunale selskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172015 RS 17/2015 E-forvaltning i HFK, SvarUT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 Vedk. nye busskontraktar for rutepakkane Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 Ferjesambandet til Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202015 RS 20/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr januar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12015 DS 1/2015 Tariffoppgjer 2014 - budsjettregulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS22015 DS 2/2015 Trekk i løn etter streiken - budsjettendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS32015 DS 3/2015 Pensjonspremie KLP 2014 - budsjettregulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS42015 DS 4/2015 Fornying av obligasjonslån 360 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS52015 DS 5/2015 Sertifikatlån 340 mill. kr - rulleringsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS62015 DS 6/2015 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52015 PS 5/2015 Nye ferjeanbod i Hordaland - strategiske vegval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Handlingsprogram 2015-2018 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Nordhordlandspakken AS - søknad om driftsmidlar for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Endring av transportvedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 8-13 samarbeid i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 8-13 samarbeid i Austrheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Avklaringa vidaregåande skuler i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Høyring - framlegg til endringar i privatskolelova ("ny friskolelov") Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune-Bergen Katedralskole- og Scandinavian School of Brussels frå skuleåret 2014 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Dimensjonering – utviding av Bergen Katedralskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Høyring om forslag til endring i forskrift om prosjekt til fordjuping Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2013/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Endring i naturgassloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Felles Cruisestrategi for Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Driftstilskot Fjord Norge AS 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Fråsegn til planprogram for - Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest - reguleringsplan for Bybanen sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - vedtak om høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet. Fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Endringar i politisk deltaking i dei tematiske arbeidsgruppene i Nordsjøkommisjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Høyring av høyringsnotat om melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og aure oppdrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Høyringsnotat - Oppheving av konsesjonsloven og buplikta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Gjennomgang og vidareføring av samarbeidsavtalar med regionale næringsretta utviklingsaktørar for 2015 og for perioden 2015 til 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Revisjon av etiske retningslinerfor Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll