eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 04 20150204 04.02.2015 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Nordhordland - 4. etg. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Referatsak (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Oversikt økonomi - per 190115 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Referat frå arbeidsutvalsmøte - 140115 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Bompakken - Nordhordlandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Førespurnad angåande tilgang til Nesttun tannklinikk - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Førespurnad om anbodsprosess for ferger - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52015 PS 5/2015 Temadag 2014 "Universell utforming - tilgjengelegheit for nokre, ein utfordring for andre?" 12.03.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Deltaking på konferansar; SOR-konferanse, Landskonferansen og Husbanken "Universell utforming - neste generasjon" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Årsmelding 2014 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Universell utforming - kompetanseheving i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Anbodsprosesser ferjer - universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll