eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 29 20150929 29.09.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etg Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS672015 PS 67/2015 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332015 RS 33/2015 Plankonferansen 2015 - program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342015 RS 34/2015 Notat om sommarskulen til OPHE Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352015 RS 35/2015 Vurdering av samanheng mellom trivsel/elevmiljø og fråfall ved skular som har tilbod om skulemåltid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 Moglegheitstudie på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 Markedsføring av fagopplæring og skoler med vekt på rekruttering til yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 Oversikt over samanlikning av skular med omsyn til elevar - resultat - gjennomføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Revidert møteplan 2016 for politiske utval i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702015 PS 70/2015 Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 Prinsipp og føremål for rullering av Skulebruksplanen (SBP) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft- vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – Budsjettfordeling nr. 5 -2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll