eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 10 20150910 10.09.2015 10:00 Bergen tekniske fagskole Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS282015 PS 28/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52015 RS 5/2015 Møteplan for Hordaland fagskulestyre 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 NOKUT varslar om nye søknadsfristar for godkjenning av fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 NOKUT skal kartleggje all teknisk fagskuleutdanning for eventuelt tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS312015 PS 31/2015 Utvikling av nytt fagskuletilbod innan alternativ energi ved Bergen tekniske fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Oppretting av nye klassar ved Hordaland helsefagskole hausten 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2014-15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Tilbod om avtale på kinoreklame 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Fullmakt til å godkjenne funksjonstillegg for kontaktlærar/klassekoordinator i fagskulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll