eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 23 20150323 23.03.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS142015 PS 14/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Forvaltningsrevisjon innan rusførebyggande arbeid - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Forvaltningsrevisjon innan drift og vedlikehald av fylkesvegar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Årsmelding for kontrollutvalet for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS162015 RS 16/2015 Tildeling av oppdraget som teknisk arrangør av UKM Hordaland 2015. Orientering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172015 RS 17/2015 Partsbrev vedr. Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS frå møte i kontrollutvalet i Samnanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular – handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 Revisjon av etiske retningslinerfor Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202015 RS 20/2015 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2013/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 Finansforvaltninga i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 Revisjon av overordna beredskapsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Personvernombod i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272015 RS 27/2015 Orientering om oppfølging strategisk næringsplan i BRB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 FKT fagkonferanse på Gardermoen 3.-4. juni 2015. Invitasjon (12c) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 Tilsyn - møte 28.01.2014 - Bybanen Utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 Austevoll vgs. tilsynsrapport frå Det Norske Veritas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 Tilsyn - Hordaland fylkeskommune - opphevelse av vedtak uten klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 Tilsynsrapport Bergen Maritime vgs - Frå Det Norske Veritas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332015 RS 33/2015 Tilsynsrapport seksjon skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342015 RS 34/2015 Skatt februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS252015 PS 25/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll