eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 06 20161006 06.10.2016 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Sunnhordland, 4. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS792016 PS 79/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802016 PS 80/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812016 PS 81/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS322016 RS 32/2016 Svar på spørsmål vedk. Bergen private gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332016 RS 33/2016 International Newsletter 01/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS822016 PS 82/2016 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – budsjettfordeling nr.2 – 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Høyringsuttale NOU 2016/7 - Norge i omstilling. Karriereveiledning for individ og samfunn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll