eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 24 20160224 24.02.2016 12:00 Stord hotell, Stord Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS322016 PS 32/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342016 PS 34/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212016 RS 21/2016 Fjord Norge - Strategidokument 2015-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Ad møte i Fylkesutvalet - bevilgning for Fjord Norge for 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 Brev vedrørende innstilling på tilskudd i 2016/2017 til Fjord Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Svarbrev Bygningsgruppen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Melding om vedtak frå Utdanningsdirektoratet -Yrkesskolen for Bygg og Anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 Yrkesskolen for Bygg og Anlegg - søknad om etablering av ny videregående skole etter friskoleloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272016 RS 27/2016 Svar på spørsmål i FUV vedk. framtidig dialog med bygg- og anleggsbransjen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Prosessen knytt til arbeidet med 8-13 samarbeid i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Notat vedk. innføring og utvikling av Visma Flyt Skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302016 RS 30/2016 Spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling- justert svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312016 RS 31/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - fondsstyre for perioden 2015 – 2019. Informasjon om endeleg val av medlemer frå Rogaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322016 RS 32/2016 Status i arbeidet med å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332016 RS 33/2016 Invitasjon frå Lofoten mot Sellafield til møte i Stamsund 23. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342016 RS 34/2016 Konsesjonskraft - Anke til Høgsterett og behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Tildelingsbrev frå KMD- Statsbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Konseptval E16 Bergen-Voss/Vossebanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Åpent brev - Konsekvenser av økt satsing på kollektivtrafikk og miljøtiltak innen sentrale områder i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 - per januar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Beredt AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Svar på oversendingsforslag - Innfartsparkering - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412016 RS 41/2016 Konstituering av nytt fylkeseldreråd 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422016 RS 42/2016 Etablering av nye akuttinnkvartering for asylsøkjarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432016 RS 43/2016 Rutine for bruk av lærlingeklausulen i HFK sine kontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442016 RS 44/2016 E-forvaltning i HFK, SvarUT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452016 RS 45/2016 Melding til FUV vedk. etablering av Yrkesskole for Bygg og Anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462016 RS 46/2016 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472016 RS 47/2016 Vedkommande søknad om etablering av Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482016 RS 48/2016 Informasjonssak - utleige Fana gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS352016 PS 35/2016 Vedtaksretting i PS 8/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Tannhelsetenesta - Klinikkstrukturplan 2015 - 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Endringar i rammeavtalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Midlar til punktutbetring og trygg skuleveg 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Bybanen byggetrinn 4 - forskottering av kostnader til grunnerverv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Høyring - innføring av flypassasjeravgift - regionale konsekvensar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Bussanlegg i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Revidert og utvida drosjereglement for Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Søknad om å justere takst og rabattsystemet i Bømlopakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Omklassifisering av strekning av Rv 13 utanfor Jobergstunnelen - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Kollektivtilbodet på Varden i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Plan for kompetanseutvikling. Strategi 2016 - 2020. Tiltak 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Tertnes vgs - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Høyringsuttale - ny læreplan studiespesialiserande utdanningsprogram for media og kommunikasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Anmoding om uttale - Søknad etter friskolelova - Danielsen Intensivgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Oversikt over folkehelsa i Hordaland 2015-2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 Endringar i Industrikonsesjonsloven - høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Vurdering av ordninga med 3-årig fylkeskommunal driftstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Stendafjellet - masseuttak og avfallsdeponi. Godkjenning av tilleggsavtale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Val av styret til stiftinga Skrivekunstakademiet i Hordaland 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Tilsluttnad til endring av Festspillene i Bergen sine vedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Rovviltnemnda - nyval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Stiftelsen Fjelberg prestegard - nyval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Museumsplanmidlar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Finansforvaltninga i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Fylkeskommunal garanti for Nordhordlandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Midlertidig tidsdifferensierte bompengetakstar - strakstiltak ved fare for høg luftforureining Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Det regionale folkevalde nivå; status for regionreforma og vidare oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Clean North Sea Multi Modal Transport Network - deltaking i prosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll