eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 13 20161213 13.12.2016 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS882016 PS 88/2016 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212016 RS 21/2016 Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 20.10.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 17.11.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 Notat til politisk sak (2016/4130-13) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Vidareføring og styrking av utvalde tenester frå Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS902016 PS 90/2016 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Ny inntaksmodell til vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune frå skuleåret 2017/2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 Gjennomgang av ulike løp innan fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Tertnes vgs - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Korreksjon av lokal forskrift felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Idrettscampus Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025. Handlingsprogram for 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Handlingsprogram 2017-2020 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Delegasjonssak - gratis kollektivtransport ved mellombelse auka bompengetakstar i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092016 PS 109/2016 Innbyggjarinitiativ - Utbetring av krysset mellom Fv 562 og Fv 220 på Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 Forslag til nytt takst og rabattsystem for Haugalandspakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122016 PS 112/2016 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 Sal av Garnes vgs - Tunesvegen 35 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152016 PS 115/2016 Reglement for finansforvaltninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162016 PS 116/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 Søknad om fritak frå verv og nyval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192016 PS 119/2016 Regional plan for Hardangervidda - val av nytt medlem og varamedlem av Hardangerviddarådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 Regionreforma - etablering av Vestlandsregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll