eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 17 20160317 17.03.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS742016 PS 74/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS752016 PS 75/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS762016 PS 76/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502016 RS 50/2016 Større saker til politisk behandling 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512016 RS 51/2016 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mars 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522016 RS 52/2016 Status verbalpunkt budsjett 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532016 RS 53/2016 Svar på oversendingsforslag i samband med fylkesutvalssak 5/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542016 RS 54/2016 Svar på spørsmål vedk. minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552016 RS 55/2016 Riksantikvaren ber om satsing på fredningsarbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562016 RS 56/2016 Fylkeskommunene sitt Akvakultursamarbeid - FAKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572016 RS 57/2016 Brev fra Samferdselsdepartementet med bestillingen for arbeidet med KVU E 134 Gvammen - Vågsli og KVU rv. 7 / rv. 52 Voss - Gol Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582016 RS 58/2016 Protokoll frå styremøte i Norsk Gassforum 20. jan. 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS772016 PS 77/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS22016 DS 2/2016 Låneopptak 2016 - I Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS782016 PS 78/2016 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – budsjettfordeling nr. 1 – 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792016 PS 79/2016 Tilskot til opposisjonsgruppene - budsjettendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802016 PS 80/2016 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812016 PS 81/2016 Regionstamlinje mellom Nordhordland og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Omklassifisering av gamle fv. 46 til Herøysund i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Kollektivstrategi for Hordaland - årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Søknad om tilskot til kjøp av arbeidsbåt til Fitjarøyane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852016 PS 85/2016 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - status og vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Felles omstillingsarbeid på Sør- og Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Hordaland fylkeskommune og Rikskonsertane /Den kulturelle skolesekken i ny nasjonal etat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882016 PS 88/2016 Val av representantar til kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Representasjon til styringsgruppa til Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram Kystskogbruket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Barn som lever i fattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll