eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 20 20160420 20.04.2016 11:00 Fylkeshuset i Bergen og Westland hotel AS, Lindås Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS922016 PS 92/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS592016 RS 59/2016 Motorlaboratorium - Rubbestadnes vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602016 RS 60/2016 Innspel frå Bømlo næringsråd om motorlaboratorium på Rubbestadneset vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612016 RS 61/2016 Status Nye Åsane videregående skole som Vardeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622016 RS 62/2016 Utdanning for vaksne. Årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632016 RS 63/2016 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. Fana gymnas/tilrettelagte arbeidsplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642016 RS 64/2016 Hardangerbrua - status trafikkutvikling og inntekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652016 RS 65/2016 Åpent brev til Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune og Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662016 RS 66/2016 Protokoll frå ekstraordinær generalforsamling Bømlo Vegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672016 RS 67/2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland. Rapport frå Innovasjon Norge 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682016 RS 68/2016 Protokoll årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692016 RS 69/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702016 RS 70/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 – pr. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712016 RS 71/2016 Varslingsutvalet - Årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722016 RS 72/2016 Svar på spørsmål om sanntidsapp som verkemiddel for å få ned klimagassutsleppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS952016 PS 95/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS32016 DS 3/2016 Fornying av sertifikatlån 441 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS42016 DS 4/2016 Fornying av sertifikatlån 390 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS52016 DS 5/2016 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS962016 PS 96/2016 Vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av endring ved Danielsen Intensivgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Praksisbrevordninga. Ny høyring om forslag til endring i forskrift til opplæringslova mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Disponering av investeringsmidler opplæringssektoren 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Snøggbåtruter til Ølen/Utbjoa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Regional areal- og transportplan - Videre prosess og etablering av ny styringsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Overvatn i byar og tettstader. Fråsegn til NOU 2015:16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Regional kystsoneplan - Status og vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Voss mylna. Vurdering av fylkeskommunal representasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Forslag om forskrift om freding av Gamle Vossebanen, strekninga Tunestveit-Midttun i Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Kulturutveksling mellom Hordaland og Covarrubias i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Søknad om løyve til å byggja 4 småkraftverk i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092016 PS 109/2016 Nyval til fleire styrande organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Val og nyval til Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 Rekneskapsrapport pr. februar 2016. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122016 PS 112/2016 Årsmelding 2015 - Klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 Årsmelding 2015 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152016 PS 115/2016 Nyval til representantskapet i HOG Energi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll