eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 23 20160623 23.06.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1672016 PS 167/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1682016 PS 168/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1692016 PS 169/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS942016 RS 94/2016 Masfjordbrua - orientering om forprosjekt og ferjeavløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952016 RS 95/2016 Økte bompengetakster etter veglova § 27 annet ledd - Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962016 RS 96/2016 Status vegpakkar i Hordaland pr mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972016 RS 97/2016 Svar på oversending - praksis for bruk av vaskebil ved forureina luft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982016 RS 98/2016 Uttale frå Interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 om utrasing langs Granvinsvatnet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992016 RS 99/2016 Oppdatering av kriteriet "innbyggjarar busette spreitt" - utkast til svarbrev Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002016 RS 100/2016 Melding om vedtak om avslag frå Utdanningsdirektoratet - Hordaland Privatgymnas AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012016 RS 101/2016 Melding om prosjektet: " Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne og Vindafjord" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022016 RS 102/2016 Svar på spørsmål frå Tom Sverre Tomren (MDG) i fylkesutvalet 19.05.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032016 RS 103/2016 Levering av konsesjonskraft ved driftsstans i Røldal Suldal Kraftlag - orientering om avgjersle i Høgsterett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042016 RS 104/2016 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om nye folkevalde regionar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052016 RS 105/2016 Regional satsing 2017-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062016 RS 106/2016 Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 20130. Nokre konsekvensar for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072016 RS 107/2016 Lovlegkontroll av vedtak i fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082016 RS 108/2016 Vedr bruk av mellombelse tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092016 RS 109/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102016 RS 110/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 - pr. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112016 RS 111/2016 Evaluering av organiseringa av Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122016 RS 112/2016 Orientering om handsaming av overtalssituasjonen ved dei vidaregåande skolane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1702016 PS 170/2016 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2016/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712016 PS 171/2016 Trekksatser for teoriopplæring til lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722016 PS 172/2016 Kostnadsfordeling - utviklingskostnader for alle fagsystem knytta til Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732016 PS 173/2016 Elev- og lærlingombod vs ordninga med elevinspektør og mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742016 PS 174/2016 Årsbudsjett 2017/Økonomiplan 2017–2020. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752016 PS 175/2016 Internasjonalt prosjektsamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762016 PS 176/2016 Business Region Bergen. Rapportering til Hordaland fylkeskommune 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772016 PS 177/2016 FUZZ AS vidare fylkeskommunalt engasjement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782016 PS 178/2016 Søknad om løyve til 8 små vasskraftverk i Modalen kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792016 PS 179/2016 Søknad om løyve til å byggja 4 småkraftverk i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802016 PS 180/2016 Uttale til kystverket om prioritering av statleg tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812016 PS 181/2016 Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822016 PS 182/2016 Sak om fråvik frå vegnormalane for FV 561 Kolltveit - Ågotnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832016 PS 183/2016 Vidareføring av sykkelbyavtalen for Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842016 PS 184/2016 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852016 PS 185/2016 Søknad frå Halnekongen A/S om ruteløyve for Halnefjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862016 PS 186/2016 Møteplan 2017 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872016 PS 187/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll