eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 22 20170222 22.02.2017 08:30 Panorama hotell, Steinsland Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232017 PS 23/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72017 RS 7/2017 Brev frå Odda kommune vedk. krav om nynorske lærebøker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - orientering om selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Løypemelding i samband med sak om ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Beredskapstakstar i Bomringen i Berrgen - finansiering av gratis kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112017 RS 11/2017 Fråsegn frå Sogn og Fjordane Mållag om ny region på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Snøggbåtruta Askøy-Bergen – Større kapasitet på kort sikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 Gratis kollektivtransport ved innføring av beredskapstakstar i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Oppdragsbrev for Statsbudsjettet 2017 - tilskot til Hordaland fylkeskommune under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 Konferanse om barnefattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 International Newsletter 2/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Statusrapport samanslåing Etne/Ølen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182017 RS 18/2017 Rapport med oversikt over deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Tillegg til referatsak 3/17 i OPHE 10.01.17 - Krav om nynorske læremidlar i vaksenopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212017 RS 21/2017 Utbygging av stamnett med fiberkablar og datasentre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Melding om oppretting av Regionsenterring og Forum for regionsenterkommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242017 RS 24/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - status og melding om avgrensa høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252017 RS 25/2017 Svar på spørsmål om varslingsrutinar ved hendingar på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262017 RS 26/2017 Rutinar for avhending av utrangert PC-utstyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272017 RS 27/2017 Svar på spørsmål om å implementere nullutslippsteknologi hos Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262017 PS 26/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Bybanen sentrum til Fyllingsdalen - delstrekning 1 - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Fråsegn - Statleg kommundelplan for E39 Stord - Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Forprosjekt for ferjestø Djupavikneset, Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - planforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Innføring av AutoPASS i ferjedrifta i Hordaland - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Bussanbod Nordhordland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Refusjon av forskottering - avtale med Åsane Handel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Budsjett 2017 – endringar – ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Bomringen i Bergen - auka takstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Finansforvaltninga i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Punktutbetring og trygg skuleveg - 2016 og 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Eigarskapsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Endringar i politisk deltaking i dei tematiske arbeidsgruppene iNordsjøkommisjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Søknad om løyve til 7 småkraftverk i Voss kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Innsamling av herreløst avfall Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Partnarskapsmidlar til regionale næringsaktørar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Fråsegn til høyring av rapport frå prosjektet for Odda sjukehus i lys av føringane I Nasjonal helse- og sjukehusplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Forslag til endringar i vannressursloven og jordlova. Fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Retningslinjer for namnesetting - vidaregåande skular i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Innspel til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i samband med Stortingsmelding 9 Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 1 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Endring av vedtekter for styret ved Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Prioriteringar for kutlurminneforvaltinga 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Deltaking på St. Magnus International Festival 2017 - bidrag til Magnus 900 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Ny innkjøpspolitikk for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Målbruksplan for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Høyringsutkast - temaplan for likeverd i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Endringar i reglement for "Godtgjersle til folkevalde" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Årsmelding 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Avvikling av stiftinga Regionsenter for husflidnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Rutinar for avhending av utrangert PC-utstyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll