eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 10 20160310 10.03.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS322016 PS 32/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342016 PS 34/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212016 RS 21/2016 Brev fra Samferdselsdepartementet med bestillingen for arbeidet med KVU E 134 Gvammen - Vågsli og KVU rv. 7 / rv. 52 Voss - Gol Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Ferjesambandet stord-Kvinnherad - Svar på spørsmål frå representanten Svein Halleraker i MISA 14. januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 Nytt bussanbod for ruteområde Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS352016 PS 35/2016 Omklassifisering av gamle fv. 46 til Herøysund i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Regionstamlinje mellom Nordhordland og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Kollektivstrategi for Hordaland - årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll