eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 06 20161006 06.10.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS852016 PS 85/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS672016 RS 67/2016 Uttale - nytt avtaleregime for bompengesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682016 RS 68/2016 International Newsletter 01/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692016 RS 69/2016 Bymiljøavtale for Bergen - status for arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702016 RS 70/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712016 RS 71/2016 Svar på oversending - status på innføring av kortbetaling på Hardangerbussen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722016 RS 72/2016 Svar på spørsmål om studentrabatt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732016 RS 73/2016 Svar på spørsmål om utskifting til LED-lys på vegarmatur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742016 RS 74/2016 Svar på spørsmål om rutiner for vedlikehald av haldeplasser Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752016 RS 75/2016 Opsjonsvurderingar transportkontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762016 RS 76/2016 Hordaland som eitt løyvedistrikt og miljøkrav til drosjebilar i løyvedistriktet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS882016 PS 88/2016 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Oppfølging av miljøstrategi for Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Saksframlegg Fylkesutvalet 09.16 Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll