eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 08 23 20160823 23.08.2016 15:15 Flesland, Clarion Hotel Bergen Airport Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1882016 PS 188/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1892016 PS 189/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1902016 PS 190/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1132016 RS 113/2016 Spørsmål frå Fylkesutvalet om revisjon av småkraftplanen og oversyn over utbygde vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142016 RS 114/2016 Fylkeskommunale garantiar til Rogfast/Hordfast - Svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152016 RS 115/2016 Omlegging av takst- og rabattsystemet i igangsatte bompengeprosjekt i Hordaland sendt fra Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162016 RS 116/2016 Svar på oversendingsforslag om miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172016 RS 117/2016 Kollektivtilbodet i Vardenområdet haust 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182016 RS 118/2016 Svar på oversending - mogelegheit for å bruke eigne kontrollørar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192016 RS 119/2016 Svar på oversending - pilotprosjekt med batteridriven hurtigbåt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202016 RS 120/2016 Svar på oversending - kan Kokstadflaten bli siste bybanestopp før Flesland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212016 RS 121/2016 Svar på spørsmål om korrespondanse lokalbuss og kystbussen på Føyno og/eller Leirvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222016 RS 122/2016 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland pr. 30.06.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232016 RS 123/2016 Orientering om overtalssituasjonen ved dei vidaregåande skolane pr 1. august 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242016 RS 124/2016 Endringar i vallova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252016 RS 125/2016 Svar på spørsmål om streaming av møta i fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262016 RS 126/2016 Referatsak - Fråsegn til begrensa høyring av reguleringsplan for RV 555 Sambandet Sotra - Bergen - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272016 RS 127/2016 Tidsdifferensierte bompengar i fellesferien Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1912016 PS 191/2016 Løyving av ekstra tilskot til ferjesambandet Hufthamar-Krokeide Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922016 PS 192/2016 Søknad om løyve for Isdøla kraftverk. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932016 PS 193/2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942016 PS 194/2016 TV-aksjonen 2016 - bidrag frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952016 PS 195/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll