eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 08 20161208 08.12.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2922016 PS 292/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2932016 PS 293/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2942016 PS 294/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1762016 RS 176/2016 Takstsamarbeidsavtale mellom NSB og Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772016 RS 177/2016 Masfjordbrua - status for tekniske forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782016 RS 178/2016 Testing og utvikling av biogasshybridbussar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792016 RS 179/2016 Låg- og nullutsleppsteknologi i vegtrafikken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802016 RS 180/2016 Melding om vedtak om godkjenning Danielsen videregående skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812016 RS 181/2016 Trygt heim-ordninga - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822016 RS 182/2016 Utarbeiding av biogasstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832016 RS 183/2016 UNESCO: Nominasjon av Oselvaren til lista over beste vernepraksisar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842016 RS 184/2016 Næringsutvikling i Hordaland fylkeskommune, framlegg til Statsbudsjett 2017 og endra handlingsrom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852016 RS 185/2016 Konferanse om barnefattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862016 RS 186/2016 Status for Bergen sitt medlemskap i Unesco Creative Cities Network som gastronomiby Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872016 RS 187/2016 Åpent brev til fylkestinget i Hordaland vedr toalettforholdene til bussjaførene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882016 RS 188/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892016 RS 189/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. desember 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902016 RS 190/2016 Investering i vognmateriell til framtidige bybanestrekningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912016 RS 191/2016 Oversendingsforslag til politisk arbeidsgruppe for delegasjonsreglement frå Misa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2952016 PS 295/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS102016 DS 10/2016 Låneopptak 2016 - III Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2962016 PS 296/2016 Delegasjonssak - gratis kollektivtransport ved mellombelse auka bompengetakstar i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972016 PS 297/2016 Justering av tilbodsstrukturen , skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2982016 PS 298/2016 Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2992016 PS 299/2016 Uttale - forslag til endringar i veglova §27 og vegtrafikkloven §7a Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3002016 PS 300/2016 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3012016 PS 301/2016 Forslag til nytt takst og rabattsystem for Haugalandspakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3022016 PS 302/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3032016 PS 303/2016 Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3042016 PS 304/2016 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3052016 PS 305/2016 Konkuranseutsetting av kortsiktig kontrakt for bybåtsambanda Kleppestø-Strandkaien og Knarvik-Frekhaug-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3062016 PS 306/2016 Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3072016 PS 307/2016 Revidert forskrift om lågutsleppssoner for bilar - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3082016 PS 308/2016 Innbyggjarinitiativ - Utbetring av krysset mellom Fv 562 og Fv 220 på Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3092016 PS 309/2016 Overtaking av kommunale ferjekaiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3102016 PS 310/2016 Bussanlegg på Stord - kjøp av tilleggsareal på ca 3,7 mål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3112016 PS 311/2016 Korreksjon av lokal forskrift felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3122016 PS 312/2016 Sal av Garnes vgs - Tunesvegen 35 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3132016 PS 313/2016 Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord´n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3142016 PS 314/2016 Forslag til endringar i plan- og bygningslova og regelverk om konsekvensutgreiingar - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3152016 PS 315/2016 Sal av Florvåg tannklinikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3162016 PS 316/2016 Justert søknad om løyve til Isdøla kraftverk i Eidfjord kommune. Fråsegn til avgrensa høyring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3172016 PS 317/2016 Fastlandssamband Halsnøy AS - kjøp av aksjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3182016 PS 318/2016 Idrettscampus Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3192016 PS 319/2016 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3202016 PS 320/2016 Retningsliner for styrehonorar i selskap der HFK er deltakar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3212016 PS 321/2016 Forslag om freding av MIL Veteranstasjon, Lars Hilles gate 27. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3222016 PS 322/2016 Skisseprosjekt for Sentralbadet. Fylkeskommunal medfinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3232016 PS 323/2016 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025. Handlingsprogram for 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3242016 PS 324/2016 Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan - Plan 213 - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3252016 PS 325/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS3262016 PS 326/2016 Regionreforma - etablering av Vestlandsregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll