eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 08 24 20170824 24.08.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1912017 PS 191/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1922017 PS 192/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1932017 PS 193/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1002017 RS 100/2017 Saker på sommerfullmakt 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012017 RS 101/2017 Bybanen - rutetider til Flesland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022017 RS 102/2017 Nye rammevilkår for cruisetrafikken og andre på verdsarvfjordane - uttale frå Verdarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032017 RS 103/2017 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Svar på spørsmål i fylkesutvalet 22. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042017 RS 104/2017 Stord kommune - Kommunedelplan E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita - Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052017 RS 105/2017 Nytt avtaleverk for bompengeselskapene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062017 RS 106/2017 Forskingsfylket Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072017 RS 107/2017 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 30.06.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082017 RS 108/2017 Melding om vedtak i klagesak - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092017 RS 109/2017 Spørsmål i fylkesutvalet 23.05.17 - innfartsparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102017 RS 110/2017 Status næringshagane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112017 RS 111/2017 Generalforsamlingar 2017 - eigarrepresentasjon frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122017 RS 112/2017 Protokoll fra foretaksmøte 2017 - Innovasjon Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132017 RS 113/2017 Protokoll fra Generalforsamlingen for Gløde AS 29. mai 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142017 RS 114/2017 Austevoll bruselskap 2017 - protokoll frå generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152017 RS 115/2017 Protokoll frå generalforsamling i Sunnhordland lufthavn AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162017 RS 116/2017 Protokoll - ekstraordinær generalforsamling i Sørvest Bomvegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172017 RS 117/2017 Bømlo vegselskap -protokoll fra generalforsamling 7.juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182017 RS 118/2017 Carte Blanche: Tillegg til årsrapporten 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192017 RS 119/2017 Møtebok for generalforsamling i Jondalstunnelen AS 26. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202017 RS 120/2017 Protokoll - ordinær generalforsamling 2016 - Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212017 RS 121/2017 Svar på spørsmål om bompengar i Bergen og statlege bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222017 RS 122/2017 Svar om spørsmålsregister i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232017 RS 123/2017 Driftskostnader for bybane til Fyllingsdalen og Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242017 RS 124/2017 Brukarundersøking for Hordaland fylkeskommune - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252017 RS 125/2017 Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262017 RS 126/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. august 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1942017 PS 194/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1952017 PS 195/2017 Pilotprosjekt Vestlandet - vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1962017 PS 196/2017 Ekspertutvalet for regionreforma - innspel til ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver/ansvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1972017 PS 197/2017 Oppstart av revisjon av 'Landbruksmelding for Hordaland 2014-2017' og 'Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering og utdanning i landbruket 2011-2015' Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1982017 PS 198/2017 Rekneskapsrapport pr. juni 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1992017 PS 199/2017 Planprogram for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Vedtak om høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002017 PS 200/2017 Korleis oppretthalde regional konkurransekraft? Søknad til INTERREG Nordsjøprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2012017 PS 201/2017 132 kV kraftledning Dalsbotnfjellet vindkraftverk - Frøyset transformatorstasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022017 PS 202/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2032017 PS 203/2017 Kollektivreiser for frivillige under Sykkel-VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll