eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 07 20170907 07.09.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, 5020 Bergen Fylkesvalsalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS812017 PS 81/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS532017 RS 53/2017 Handlingsprogram til NTP 2018-2029 - prosess mot fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542017 RS 54/2017 Planarbeid fro opprusting/rassikring av veg mellom Jondalstunnelen og Folgefonntunellen - Svar på spørsmål frå representanten John Torgeir Torsvik (H) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552017 RS 55/2017 Rapportering frå NSC Transportgruppe - Møte i Göttingen 29. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562017 RS 56/2017 Spørsmål om reinhald av gong og sykkelvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572017 RS 57/2017 Forventninger til fylkeskommunen i 2018 innenfor helhetlig vannforvaltning, friluftsliv og forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582017 RS 58/2017 Skuleskyss i vidaregåande skule - verbalforslag i budsjett 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592017 RS 59/2017 Tilrettelegging for sykling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602017 RS 60/2017 Vurdering av grunnlag for uttale til Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612017 RS 61/2017 Brev angående møte med kommunene / Innfartsparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622017 RS 62/2017 Byvekstavtale for Bergen - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632017 RS 63/2017 Stord kommune - Kommunedelplan E39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita - Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS842017 PS 84/2017 Evaluering av Bybanen - utgreiing av drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Ferjeavløysingsordninga - status og framdrift for ferjeavløysingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862017 PS 86/2017 Oppstart av interkommunal plan etter Plan- og bygningslova § 9-1 1. ledd for innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872017 PS 87/2017 Utgreiing om og plan for etablering av fasilitetar for bussjåførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882017 PS 88/2017 Ny driftskontrakt for Nordhordland DK 1203 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892017 PS 89/2017 Forbod mot nydyrking av myr – fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902017 PS 90/2017 Søknad frå Taxi/Bus Odda AS om ruteløyve for strekninga Odda - Buer - Strand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912017 PS 91/2017 Rv. 13 - Planfri gangvegkryssing Bjørgum. Klassifisering og eigartilhøve for ny gang- og sykkelveg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922017 PS 92/2017 Temaplan: Låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932017 PS 93/2017 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942017 PS 94/2017 Status og forslag til vidare gjennomføring av prosjekt "Hjertesone" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952017 PS 95/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll