eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 10 20170110 10.01.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Endring av lokal inntaksforskrift grunna ny inntaksmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Rekruttering til helse- og omsorgsfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Brev frå Odda kommune vedk. krav om nynorske lærebøker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42017 PS 4/2017 Pilotprosjekt Karriere Sunnhordland til ordinær drift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Ny fylkeskommunal observatør til styret ved Framnes vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Forslag til nye honorarsatsar for medlemmer i prøvenemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2017/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Klimapartnar Hordaland - vidare utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll