eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 16 20180116 16.01.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Notat om forvaltningsrevisjoner i NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Mattilsynet si godkjenning av etablering av undervisningskonsesjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Melding om vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av alternativ fag- og timefordeling på studiespesialisering på St. Paul gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 UTTALE TIL FYLKESUTVALET - VG2 MARITIME FAG RVS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Tilsegn om utviding av undervisningsløyve til akvakultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 Melding om høyringsuttale til "Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser" Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Vedrørende bruk av lærlingeklausuler i offentlige anbud Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Byte av fylkeskommunal observatør i styra ved Steinerskolen på Skjold og Rudolf Steinerskolen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Handlingsprogram 2018-2021 til Regional plan for folkehelse 2014-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll